Cevap için tıklayınız


 


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE)


 


Konu üzerine dilekçe vermeme rağmen Gaziantep ilindeki büyük devlet hastaneleri dahil bir çok devlet hastanesinde, özel hastane ve tıp merkezlerinde deri prick testleri yapılmakta ve SGK paket anlaşması olmasından dolayı ücret ödenmediği için ilgi hastaneler yatış gösterip haksız yere çok ciddi maddi kazanç elde etmeye devam etmektedirler. SGK’nın ciddi boyutlara varan bu maddi kayıpların önlenmesi için alerji deri pirck testi ve kanda spesifik IgE testleri için yatış yapılsa bile ücret ödenmemesi (Çocuk alerji uzmanı istemesi halinde ek 10C kapsamında yer alması) ve ayrıca bu testleri yapabilme yetkileri olmayan tüm özel ve resmi hastanelere ve tıp merkezlerine hastaları gerekli birimlere yönlendirmeleri gerektiği konusunda resmi yazı gönderilmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde SGK ciddi boyutlara varan (1 test için 1000 TL gibi) maddi kayıplarına devam edecektir.


İlgili hastanelerin bu işlemleri hastalara yatış yaparak yapmaktadır (SGK poliklinik hastalarında bu testlere ücret ödemediği için ücret talebinde bulunmak için haksız olarak yatış gösterilmektedir.). Deri prick testi hastanın sağlıklı olduğu dönemde yapılmakta olup yatarak yapılması doğru değildir. Kanda spesifik IgE testlerimin ise büyük bir anlamı yoktur. Çeşitli tıp merkezleri ve hastanelerde yapılan  test raporları incelendiğinde testlerin yapılma metotlarının bile yanlış olduğu görülmektedir. Hastaların bu denli kandırılması kabul edilemez.


Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne de konu hakkında dilekçe verilmiştir. Konu ile ilgili en kısa zamanda işlem yapılması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 24.12.2009: 3484


 


                                                                            Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                                                     24.12.2009.

 2788