Gelen evrak 26.3.2010: 937 giden: 30.03.2010-1420


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PERFORMANS VE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİ BİRİMİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE)


 


Yatan hastalarını performansları değerlendirilmesi


Hastanede yatarak tedavi edilen hastaların günlük vizitlerinde puan verilmesinden dolayı suistimale uğramaya açıktır. Gereksiz yere hasta yatışları ve uzun süreli yatışlar nedeniyle devletimizin kaynakları zarara uğratılmaktadır. Aynı zamanda hemşirelerin hasta bakım kalitesi ve hastanın şartları kötüleşmektedir. Bu durumun önlenmesi için:


 


1.      Her hastanenin yatak kapasitesi/doktor sayısından ortaya çıkan hasta sayısı bulunmalı ve bu bulunan sayı üstünde alınan performanslar havuza atılarak tüm doktorlara paylaştırılmalıdır. Başka bir seçenek de bu sayının üstünde verilen performans oranı çok azaltılmalıdır. Bu şekilde gereksiz yatışların önüne geçilebilecektir. Aksi taktirde günde 50-60 hasta viziti yapan performansa dayalı yatışların önüne geçilmesi mümkün değildir. Örneğin bir hastanenin yatak kapasitesi 300 ise doktor sayısı 30 ise (300/30=10) 10 hasta üstüne performans ödenmemeli veya elde edilen performans ortak havuza atılarak diğer doktorlarla eşit paylaştırılmalıdır. Bu şekilde gereksiz hasta yatışları önlenip hasta izlem ve hemşire bakım kalitesi artırılabilir.


 


İcap konsultasyon performansı değerlendirilmesi


Evden icaba gelen hekime konsultasyon ücreti olarak sadece 10 puan gibi komik bir puan verilmektedir.


Öneri: İcaba gelen hekim evden gelmesi nedeniyle bu puan en 4 hastalık bir puan şeklinde uygulanmalıdır.


İcap konsultasyonların suistimae uğramaması için de günde 5 hastanın üstünde icap konsultasyonuna 1 hasta konsultasyon puanı verilmeli ve sadece normal nöbet tutmayan hekimlere verilmelidir. Aksi taktirde nöbet tutan hekimler hafta sonu vizitlerine icap girişi yaptırarak suistimale uğrayabilir. .


 


 


Alerji prick testi performans değerlendirilmesi


Allerjiprick testlerine seans başına 30 puan verilmektedir. Alerji deri prick testi zahmetli ve 20 dakika süren bir test olup puanlaması değişmelidir.


Öneri: Mevcut 30 puan yerine 50 puan uygulanmalıdır. Aksi takdirde alerji testi yapılması özendirilmemiş olcaktır. Bir test yapılan sürede 5 ile 10 hasta bakılmasından dolayı test yapılması tercih edilmeyebilir.


 


Astım ve inhalasyon ilaçları kullanma eğitimi performansı hakkında


Astım hastalığı ve kullanılan ilaçlar hakkında verilen eğitim son derece önemlidir. Verilen tedavi doğru teknikle yapılmazsa tedavi başarısız olmaktadır. Bu tekniklerin eğitilmesi için de hekime performans verilerek özendirilmelidir. Diabet eğitimi gibi astım ve inhalasyon cihazları eğitimi performansı olmalıdır.


Öneri: Astım ve inhalasyon ilaçları eğitimi için performans verilmelidir.


 


  Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Çocuk Alerji Uzmanı


Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                                                         26.3.2010


 2580