Aşağıda belirtilmiş yerlere dilekçeyle resmi gönderip ayrıca şu mail adreslerine gönderiniz:


sgk mevzuat <gssmevzuat@sgk.gov.tr>, sgk sözleşme <gsssozlesme@sgk.gov.tr>,  seher.ildegez@saglik.gov.tr 


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE)


 


Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır.


 


“Sıra no: 2633 ve Kodu: 700.050: Deri prick testleri


Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir


 


Bu karar suistimale açıktır. Deri prick testleri için sağlık uygumla tebliğinde Dermatolog ve göğüs hastalıkları doktorlarının da bu testleri yapmasıyla ek ödeme alması suistimale uğratabilir. Bu branşlardan istenecek konsultasyonlarla bu testler suistimale açıktır. Hem muayene ücreti hem de test ücreti alma imkanı doğuyor. Özellikle özel hastanelerin hepsi hemen bu alerji testlerini suistimale başlayacaktır. Her hastane bu birimlerden konsultasyon istiyecek ve olur olmaz test yapılacaktır.


Bu alerji prick testi korunma ve immunoterapi gerekliliğini belirlemek için yapılan bir testtir. Allerjen immunoterapileri için ödeme alerji uzmanları ve immunoloji uzmanlarına yapılmaktadır. Dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına yapılmamaktadır. Aynı zamanda göğüs hastalıkları ve dermatologlar için Sağlık Bakanlığı tarafından alerji yan dalı da konulmuştur. Bu hekimler bu testleri yapma hakkına sahip olmaları nedeniyle hiçbir uzman da alerji yan dalına gerek duymayacaktır. Çünkü 3 yıl yandal ve 2 yıl mecburi hizmeti neden yapsınlar?. Dermatologların astım ve alerjik nezle ile teşhisi için gerekli olan deri prick testleriyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi aldıkları eğitimdin farklılığından dolayı konuya da çok uzaktır.


 


Öneri: Bunun önlenmesi için dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına bu testlerden dolayı ücret ödenmemeli ve bu hekimlerden alerji yan dalı olanlara bu testlerden ücret ödenmelidir. Dermatologlardan alerji yan dalı yapanlarına gıda alerji testi dışında test yapması engellenmelidir. Aksi taktirde devlet büyük zarara uğratılır.


Artık hemen hemen her bölgede çocuk alerji ve immünoloji uzmanı olmasından dolayı çocuk hastalar konusunda hiçbir deneyimi olmayan bu hekimlerin özel hastanelerde ve devlet kurumlarında çocuk hastaları suistimalini engellemek için dematolog ve göğüs hastalıkları uzmanları için 18 yaş üstü hastalar için ibaresi konulmalıdır.


 


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                 7.4.2010 


 


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 (SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMEK ÜZERE)


 


Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır.


 


“Sıra no: 2633 ve Kodu: 700.050: Deri prick testleri


Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir


 


Bu karar suistimale açıktır. Deri prick testleri için sağlık uygumla tebliğinde Dermatolog ve göğüs hastalıkları doktorlarının da bu testleri yapmasıyla ek ödeme alması suistimale uğratabilir. Bu branşlardan istenecek konsultasyonlarla bu testler suistimale açıktır. Hem muayene ücreti hem de test ücreti alma imkanı doğuyor. Özellikle özel hastanelerin hepsi hemen bu alerji testlerini suistimale başlayacaktır. Her hastane bu birimlerden konsultasyon istiyecek ve olur olmaz test yapılacaktır.


Bu alerji prick testi korunma ve immunoterapi gerekliliğini belirlemek için yapılan bir testtir. Allerjen immunoterapileri için ödeme alerji uzmanları ve immunoloji uzmanlarına yapılmaktadır. Dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına yapılmamaktadır. Aynı zamanda göğüs hastalıkları ve dermatologlar için Sağlık Bakanlığı tarafından alerji yan dalı da konulmuştur. Bu hekimler bu testleri yapma hakkına sahip olmaları nedeniyle hiçbir uzman da alerji yan dalına gerek duymayacaktır. Çünkü 3 yıl yandal ve 2 yıl mecburi hizmeti neden yapsınlar?. Dermatologların astım ve alerjik nezle ile teşhisi için gerekli olan deri prick testleriyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi aldıkları eğitimdin farklılığından dolayı konuya da çok uzaktır.


 


Öneri: Bunun önlenmesi için dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına bu testlerden dolayı ücret ödenmemeli ve bu hekimlerden alerji yan dalı olanlara bu testlerden ücret ödenmelidir. Dermatologlardan alerji yan dalı yapanlarına gıda alerji testi dışında test yapması engellenmelidir. Aksi taktirde devlet büyük zarara uğratılır.


Artık hemen hemen her bölgede çocuk alerji ve immünoloji uzmanı olmasından dolayı çocuk hastalar konusunda hiçbir deneyimi olmayan bu hekimlerin özel hastanelerde ve devlet kurumlarında çocuk hastaları suistimalini engellemek için dematolog ve göğüs hastalıkları uzmanları için 18 yaş üstü hastalar için ibaresi konulmalıdır.


 


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                  7.4.2010
GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 (GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMEK ÜZERE)


 


Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır.


 


“Sıra no: 2633 ve Kodu: 700.050: Deri prick testleri


Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir


 


Bu karar suistimale açıktır. Deri prick testleri için sağlık uygumla tebliğinde Dermatolog ve göğüs hastalıkları doktorlarının da bu testleri yapmasıyla ek ödeme alması suistimale uğratabilir. Bu branşlardan istenecek konsultasyonlarla bu testler suistimale açıktır. Hem muayene ücreti hem de test ücreti alma imkanı doğuyor. Özellikle özel hastanelerin hepsi hemen bu alerji testlerini suistimale başlayacaktır. Her hastane bu birimlerden konsultasyon istiyecek ve olur olmaz test yapılacaktır. Şu an bazı özel hastaneler çocuk hastalar için dermatoloji konsultasyonu ile bu testleri yaptırmaktadır. Dermatologlar astım ve alerjik nezle hakkında hiçbir deneyimi olmadan  bu testleri yapması etik olmadığı gibi doğru değildir. Devletin kaynakları haksız yere kullanılamaz.


 


Öneri: Bunun önlenmesi için dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına bu testlerden dolayı ücret ödenmemeli ve bu hekimlerden alerji yan dalı olanlara bu testlerden ücret ödenmelidir. Dermatologlardan alerji yan dalı yapanlarına gıda alerji testi dışında test yapması engellenmelidir. Aksi taktirde devlet büyük zarara uğratılır.


Gaziantep ilinde yeterince çocuk ve yetişkin alerji uzmanı vardır. Çocuk hastalar konusunda hiçbir deneyimi olmayan bu hekimlerin özel hastanelerde ve devlet kurumlarında çocuk hastaları suistimalini engellemek için dematolog ve göğüs hastalıkları uzmanları için 18 yaş altındaki hastalara ücret ödenmemesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  


 


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                 7.4.2010


 


 


 

 2224