GAZİANTEP HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE
(GAZİANTEP HASTA HAKLARI İL SAĞLIK KORDİNASYON BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE)

4.5.2010 ve 80 sayılı kararda Hasta hakları kurulu toplantısında alınan kararla madde 4 hasta hakları ihlalinde bulunduğum sonucu tarafıma bildirilmiştir.
Hakkımda yapılan başvuruda hastaya tahlil sonucunu bilgisayara girmeden yapmadığım ve hastaya 10 saniyede test istediğim için şikayette bulunulmuştur. Ek-1 de konuyla ilgili cevabım bulunmaktadır. Hasta haklarına yazdığım yazıda tüm hastalara hastalıkları hakkında bilgisayara not düştüğüm ve 3 gün içince gördüğüm hastayı hatırlamam mümkün olmadığını için bilgisayara kayıt yaptırması gerektiğini söyledim. Bunun üzerine hastayı değerlendirip gerekli bilgi vermeme rağmen hasta yakını 3 gün sonrasında kendisine yeniden kayıt yaptırdığımı ve ücret alınmasına sebep olduğum ve bu nedenle cezalandırılmam gerektiği söyleyerek hasta hakları kuruluna şikayette bulunmuştur. SGK ya göre bir hasta 10 gün içinde yeniden ücret alınmaz. Ücret alınması kanunlara aykırıdır. Ücret alınıyorsa devletimizin kaynakları haksız yere tüketildiği anlamına gelir. Aynı zamanda ben performansı ortalamadan almaktayım ve kısmi statüde çalıştığım için performans %30 oranında almaktayım. Bu nedenle performans kaygım da yoktur. Hastaları düzenli takip ve gerektiği şekilde bilgisayara not düşerek takip ettiğim içim haksız yere hasta hakkı ihlali yaptığım bildirilmiştir. Ben çocuk alerji hastalıkları doçentiyim. Gıda alerjisi şüphesini görür görmez anlayacak tecrübeye sahibim ve bazı hastalara kısa sürede ön tanıda bulunup gerekli testi isteyebilirim. 1 ayda 1000 hastaya yakın poliklinik ve 300 allerji deri testi, 300 solunum testi ve diğer hekimlerin konsultasyonlarını yapmaktayım. Eğer hastalara daha fazla vakit ayırmam isteniyorsa poliklinik sayım sınırlanması gerekmektedir. Ben de her hastaya 5 dakika vakit ayırmak isterim. Hastane koşullarında ve başvuru sayısına göre bu mümkün değildir. Daha önce randevu sınırlamasıyla çalıştığımda hasta yakınları tarafından ve hastane idaresi tarafından çok sayıda problemler çıkmıştır. Bu nedenle hastalara kısa sürede bakmama rağmen her hastaya özen gösterip bilgisayara not düşüyorum. Bu çalışma temposu ve özene (Benden başka hiçbir doktor bilgisayara not düşmüyor) rağmen hasta hakkı ihlalinde bulunduğumu kabul etmem beklenemez. Bir hekimin onuru kırılamaz.
Hasta hakları Kurulu bu kararıyla ve diğer benzer kararlarıyla benim ve benim gibi diğer hekimlerin psikolojisini bozmakta ve diğer hastalara karşı olan enerji ve motivasyonu bozarak hasta hakları ihlaline neden olmaktadır.
Hasta hakları kurulu hizmetten genel olarak faydalanma konusunda ihlalde bulunduğumu ama hangi davranışımla bulunduğumu açıkça yazmamıştır. Benim ve diğer meslektaşlarıma da aynı kanaatte bulunulmakta ve çalışan personel ve doktorların motivasyonu bozulmaktadır. Hasta hakları kurulunun asıl görevi hekimlerden ve personelden çalışmayanları ve gerektiği gibi davranmayanları ortaya çıkarmak ve gerekli düzeni sağlamaktır. Çalışan ve gerektiği gibi davranan personelin cezalandırılması ile kurul kendisi hasta hakları ihlaline neden olmaktadır. Çocuk hastanesindeki diğer personel ve hekimlerle bu konu üzerinde konuşulmasıyla bir çok haksız karaların aynı maddeye göre alındığı görülebilir.
Bana verilen bu kararın ve Gaziantep Çocuk Hastanesi’ndeki diğer kararların gözden geçirilmesi ve hasta hakları kurulun daha düzenli çalışması, daha somut nedenlere dayalı kararlar alması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Doç. Dr. Ahmet AKÇAY
5.5.2010
1396-05.05.2010

 33