Konu: Astım ve Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisi Hk


 


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:  resmî gazete  25 mart 2010 perşembe sayı : 27532 (mükerrer) sayı ile yayınlanan  sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğine göre 6.2.24. Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkelerine göre;


 


(1) Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.


6.2.24.A- Astım tedavisinde


(1) Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir.


(2) Montelukast, zafirlukast, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.


 


6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde


(1) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.


(2) Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”


 


Astım ve Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, tiotropium, montelukast ve zafirlukast tedavilerindeki reçetelendirmede çok büyük yanlışlar yapılmaktadır. Bu tür kuru tozdan oluşan kombinasyonlar ve inhaler yoldan uygulanan preperatlar astım ve KOAH tedavisinde orta ve ciddi astımlarda tercih edilen preperatlardır. Hafif astımlı ve KOAH hastalarında birinci tercih değildir. Birinci tercih tedavi basit inhaler kortikosteroid veya B2 agonist tedavisidir. Bu tedaviye cevap vermeyen hastaların incelenmesi ve inceleme sonrasında ilacını doğru kullanan ve altta yatan hastalık olmayan hastalarda bu tedaviler gündeme gelmektedir. Bu incelemeleri en iiyi yapabilecek olan uzman hekimler ise çocuk ve yetişkin alerji uzmanı, çocuk ve yetişkin göğüs hastalıkları uzmanıdır. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, iç hastalıkları uzmanı ve göğüs cerrahisi uzmanları bu konuda yerli eğitim almamaktadırlar.


Bu kombinasyon preperatların kullanılabilmesi için doğru teknikle yapılması şarttır. Türkiye şartlarında bir hekimin çok fazla hasta gördüğü de dikkate alınmasıyla bu preperatlar çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları, kardiyoloji uzman hekimlerince gelişigüzel yazıldığı dikkat çekmektedir. Aynı ilde gerekli uzmanların olmasına rağmen özel hastane, tıp merkezlerince gereksiz rapor ve gereksiz tanılarla bu ilaçlar bolca reçetelendirmektedir. Özel hastaneler maddi kazanç birinci planda olduğu için kendi kurumunu yüceltmek adına astım tanısını hiçbir test yapmadan koyup en ağır tedavilerle tedavi etmektedirler. Devlet hastanelerinde ise performans uğruna tanı konulmadan gerekli hekimlere yönlendirilmeden yine lüzümsuz tanı ve tedavilerle takip edilmektedir. Bir kutu ilacın 100TL olması ve rapor ile 3-5 kutu yazıldığı düşünülecek olursa devletimizin çok büyük kayıplara neden olduğu aşikardır. Aynı zamanda bu preparatları yanlış teknikle kulalnan hastalara fayda değil zarar sağlamaktadır.


Montelukast ve zafirlukast preparatları ise hasta yoğunluğundan ve kolay kullanılmasından dolayı astım tanısı konulmadan, gerekli inceleme yapılmadan gelişegüzel kullanılmaktadır.


Kombinasyon preparatları ve montelukast ve zafirlukast preparatları gereksiz yere, tanı konulmadan, yanlış tekniklerle kullanılmakta ve hastalar zarar görmekte ve devletimizin SGK’sı büyük zararlara uğratılarak bütcesi talan edilmektedir.


Türkiye’nin hemen hemen bütün illerinde çocuk hastaları için çocuk alerji uzmanı, çocuk göğüs hastalıkları uzmanı mevcuttur. Yetişkin göğüs hastalıkları için de aynısı geçerlidir.


 


Öneri: “Formeterol, salmeterol ve tiotropium, montelukast ve zafirluksat preparatları göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri (18 yaş üstü hastlar için) ve çocuk göğüs hastalıkları ve çocuk alerji uzman hekimleri (18 yaş altı) tarafından (Bu uzmanların olmadığı illerde çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ve İç Hastalıkları Uzmanları hekimleri tarafından) veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir.” Şeklinde düzenlenmelidir.


Astım ve KOAH raporları da aynı şekilde “göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri (18 yaş üstü) ve çocuk göğüs hastalıkları, çocuk alerji uzman hekimleri (18 yaş altı), tarafından (Bu uzmanların olmadığı illerde çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ve İç Hastalıkları Uzmanları hekimleri tarafından) veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”


Bu şekilde düzenlemeyle hastalar zarar görmeyecek ve doğru tanıyla gerekli tanıların sağlanması ve devletimizin de bütçesinin doğru kullanılması sağlanacaktır.

 37