21.6.2010:  tedavi:3102,  SGK: 3106


Konu: Deri prick testlerindeki yanlış uygulamalar


 


GAZİANTEP HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır.


 


“Sıra no: 2633 ve Kodu: 700.050: Deri prick testleri


Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir


 


Bu kararla birlikte Gaziantep ilinde bazı özel hastane (Başta ) ve devlet hastanelerine başvuran çocuk hastalarına alerji deri testi yaptırılmak üzere dermatoloji uzmanına (Bazı hastanelerde Göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirilmektedir) yönlendirilerek veya hastaneye yatış yapılarak alerji deri testleri yaptırılmaya devam etmektedir.  Ek-1’de ilgili hastanedeki dermatoloji uzmanının yaptığı testler görülmektedir. Dermatoloji uzmanı çocuklarda astım hastalığıyla ilgili en küçük bir bilgisi olmamasına rağmen maddi kazanç elde etmek için bu yola başvurulduğu aşikardır. Dermatoloji uzmanlarını ve yetişkin göğüs hastalıkları uzmanları çocuk astımı ve göğüs hastalıkları konusunda eğitim almadıkları gibi astım tanısında kullanılan alerji testleri için de bilgisinin olması beklenemez. Astım hastalığından alerji deri testi için muayeneye göndermek ve alerji deri testi yapıp muayene ücreti ve deri testinin devletimize fatura edilmesi kabul edilemez. Bu şekilde hastalar aldatılmakta ve hastaların zarar görebilmesine fırsat tanınmaktadır. Aynı yöntem çocuk hastalarının yetişkin göğüs hastalıkları uzmanlarınca da yapılabilir. Gaziantep’te 1 yetişkin ve 3 çocuk alerji uzmanının olduğu bir şehirde bunu yapmak etik olmadığı gibi kanuni değildir. Yine başta … olmak bazı hastaneler alerji deri testi yapılacak hastaları hastanede yatış yapılarak test ücretlerini alma yoluna gitmektedir. Yatan hastalarda alerji deri testi kesinlikle yapılamaması gerekirken (Bu test sağlıklı ve ilaç kullanmadığı bir dönemde yapılması gerekmektedir) maalesef yapılmaya devam ediliyor. Bütün bu yanlışlara rağmen nasıl oluyor da bu testler yapılıp parası SGK’dan alınıyor anlamak mümkün değildir. 


Bu konuyla ilgili yazmış olduğum yazıya SGK Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Ödemleri Daire Başkanlığı tarafından kanda spesifik IgE ödemleri alerji uzmanları dışında durdurulmuş ve devletimizin çok büyük zararı engellenmiştir. Deri prick testleri için de düzenlemeler yapılmasına rağmen yine suistimale açık yerleri nedeniyle SGK’nın gereksiz zarara uğratılması devam etmektedir.


Bu tür yolların engellenmesi ve devletimizin kaynaklarının daha verimli kullanılmasın için dermatoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının alerji deri testlerine 18 yaş altında ücret ödenmemesi, yatırılarak yapılan alerji deri testlerinde ücret ödenmemesi devletimizin menfatine olacaktır.


Bu tür yanlış uygulamalarla devletimizin kaynaklarının haksız ve hastaya zarar verebilecek şekilde tüketilmesini önlemek, yapılan talanın durdurulması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 


 


                                                        Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


 


Gönderilmek üzere Başhekimlik kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğü yoluyla şu kurumlara gönderilecek


 


 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü


 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı


 


 Aşağıda belirtilmiş yerlere dilekçeyle resmi gönderip ayrıca şu mail adreslerine gönderiniz:


sgk mevzuat <gssmevzuat@sgk.gov.tr>, sgk sözleşme <gsssozlesme@sgk.gov.tr>,  seher.ildegez@saglik.gov.tr

 29