21.6.2010  tedavi: 3103, SGK: 3100  giden. 2933


Konu: Deri prick testlerine suistimaller


 


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır.


 


“Sıra no: 2633 ve Kodu: 700.050: Deri prick testleri


Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir


 


Bu karar suistimale açıktır. Deri prick testleri için sağlık uygumla tebliğinde Dermatolog ve göğüs hastalıkları doktorlarının da bu testleri yapmasıyla ek ödeme alması suistimale uğratabilir. Bu branşlardan istenecek konsultasyonlarla bu testler suistimale açıktır. Hem muayene ücreti hem de test ücreti alma imkanı doğuyor. Özellikle özel hastanelerin hepsi hemen bu alerji testlerini suistimale başlayacaktır. Her hastane bu birimlerden konsultasyon istiyecek ve olur olmaz test yapılacaktır. Özel hastaneler maddi kazanç birinci planda olan kurumlar olup, testin yapılmadığını söylemek yerine hastanede her tetkikin yapıldığını göstermek ve maddi kazanç elde etmek için bu testleri artan oranda yapmaya devam edeceklerdir.


Bu alerji prick testi korunma ve immunoterapi gerekliliğini belirlemek için yapılan bir testtir. Allerjen immunoterapileri için ödeme alerji uzmanları ve immunoloji uzmanlarına yapılmaktadır. Dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına yapılmamaktadır. Aynı zamanda göğüs hastalıkları ve dermatologlar için Sağlık Bakanlığı tarafından alerji yan dalı da konulmuştur. Bu hekimler bu testleri yapma hakkına sahip olmaları nedeniyle hiçbir uzman da alerji yan dalına gerek duymayacaktır. Çünkü 3 yıl yandal ve 2 yıl mecburi hizmeti neden yapsınlar?. Dermatologların astım ve alerjik nezle ile teşhisi için gerekli olan deri prick testleriyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi aldıkları eğitimdin farklılığından dolayı konuya da çok uzaktır.


 


Öneri: Bunun önlenmesi için dermatolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarına bu testlerden dolayı ücret ödenmemeli ve bu hekimlerden alerji yan dalı olanlara bu testlerden ücret ödenmelidir. Dermatologlardan alerji yan dalı yapanlarına gıda alerji testi dışında test yapması engellenmelidir. Aksi taktirde devlet büyük zarara uğratılır.


Artık hemen hemen her bölgede çocuk alerji ve immünoloji uzmanı olmasından dolayı çocuk hastalar konusunda hiçbir deneyimi olmayan bu hekimlerin özel hastanelerde ve devlet kurumlarında çocuk hastaları suistimalini engellemek için dematolog ve göğüs hastalıkları uzmanları için 18 yaş üstü hastalar için ibaresi konulmalıdır.


 


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


Gönderilmek üzere Başhekimlik kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğü yoluyla şu kurumlara gönderilecek


 


 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü


 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı


 


 Aşağıda belirtilmiş yerlere dilekçeyle resmi gönderip ayrıca şu mail adreslerine gönderiniz:


sgk mevzuat <gssmevzuat@sgk.gov.tr>, sgk sözleşme <gsssozlesme@sgk.gov.tr>,  seher.ildegez@saglik.gov.tr

 26