21.6.2010: tedavi: 3101,SGK: 3105


 


Konu: İnek sütü alerjisi hakkında


İnek sütü alerjisi ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar  hakkında 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar mevcuttur;


 


“6.2.16.A- Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak hastalığında;


(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne ve “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” denilmektedir.


İnek sütü alerjisi tanısı ve takibi çocuk alerji uzmanları tarafından yapılmakta olup inek sütü alerjisinde kullanılan mama raporlarını da çocuk alerji uzmanının yazması kaçınılmazdır. Şu anki uygulama ile özel hastane ve tıp merezlerinde çocuk hastaşlıkları uzmanları inek sütü alerjisi raporlarını luzumsuz olarak ve gerçek tanısını koyamamalarına rağmen çok fazla sayıda yazmaktadır. İnek sütü alerjisi raporları ve yazan hekimlerin branşlarının istatistiği yapılarak durumun vahimliği görülebilir.


Aynı zamanda gastroenterologların inek sütü alerjisi tanısı koyamaması ve konuya yabancı olmalarına rağmen inek sütü alerjisi raporu yazabilmesi ve tanıyı koyan ve takip eden çocuk alerji uzmanlarının rapor yazamaması çok yanlıştır. .


İnek sütü alerjisi doğuştan bir metabolik hastalık olmadığı için bu bölümden çıkarılmalıdır. İnek sütü alerjisi için özel mamalar başlığı altında;


iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin soya bazlı mamaları (Fiyatı daha ucuz olup inek sütü alerjisi olan çocukların %90’ı soya bazlı mamalara allerjik değildir)  birinci seçenek olarak kullanmaları ve bu mamalara reaksiyon olanlarda aminoasit bazlı inek sütü proteini içermeyen aminoasit bazlı mamaları gerekli kaloriye göre kullanmaları uygundur” şeklinde değiştirilmelidir.


 


 


 


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


Gönderilmek üzere Başhekimlik kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğü yoluyla şu kurumlara gönderilecek


 


 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü


 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı


 


 Aşağıda belirtilmiş yerlere dilekçeyle resmi gönderip ayrıca şu mail adreslerine gönderiniz:


sgk mevzuat <gssmevzuat@sgk.gov.tr>, sgk sözleşme <gsssozlesme@sgk.gov.tr>,  seher.ildegez@saglik.gov.tr

 24