SGK: 21.6.2010: 3104,  ted: 3107


Konu: Özel mamalar hakkında


 


Özel mamalar hakkında 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar mevcuttur;


 


“6.2.16.A- Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak hastalığında;


(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne ve “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.”


 


 (2) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları- üre siklus bozuklukları- organik asidemiler), (1) numaralı fıkrada belirtilen özel tıbbi mamalara ilave olarak; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi, çikolata, gofret vb.) bir aylık;


a) 0-12 ay için: 1 kg.ı un, 1300 gr.ı mamul (şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi), 2300 gr;


b) 1-5 yaş için: 2 kg.ı un, 2 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi), 200 gramı da çikolata, gofret vb olmak üzere toplam 4200 gr.;


c) 5-15 yaş için: 3 kg.ı un, 2,5 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi ), 250 gramı da çikolata, gofret vb olmak üzere toplam 5750 gr;


ç) 15 yaş üstü için: 4 kg.ı un, 3 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi) olmak üzere toplam 7 kg, olacak şekilde en fazla üçer aylık dozlar halinde verilecektir.


(3) Bu ürünler; çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.”


 


 


Yukarıdaki kararla özel mamalar özel hastaneler başta olmak üzere bir çok kurumdaki hekim tarafından insafsızca kötüye kullanılmakta ve SGK büyük zararlara uğratılmaktadır. Bınun asıl sebebi aynı ilde çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi olmasına rağmen tebliğde bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir denilmesinden dolayı çocuk sağlığı hastalıkları uzmanları tarafından lüzumsuz yazılmakta ve ilgili hekimlere maddi kazanç ve performans nedeniyle yönlendirilmemektedir. Yazılan mamaların istatstiği ve yazan doktorların branşlarının istatistiği ile bu durumu ortaya çıkarmak zor değildir.


Bu tür suistimallerin engellenmesi ve gereksiz yere özel mamaların yazılarak mama firmalarının SGK’yı zarara uğratmlarının önğüne geçilmesi ve gereki vakalarda bu raporların çıkarılması için bu tür raporları “çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerden birinin bulunmadığı illerde  çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” şeklinde değiştirilmelidir.


 


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


Gönderilmek üzere Başhekimlik kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğü yoluyla şu kurumlara gönderilecek


 


 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü


 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı


 


 Aşağıda belirtilmiş yerlere dilekçeyle resmi gönderip ayrıca şu mail adreslerine gönderiniz:


sgk mevzuat <gssmevzuat@sgk.gov.tr>, sgk sözleşme <gsssozlesme@sgk.gov.tr>,  seher.ildegez@saglik.gov.tr


 

 2658