Konu: Nebulizatör cihazlarının heyet raporunda yazılması


 


GAZİANTEP HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)


 Nebulizatör cihazları hakkında 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar mevcuttur;


 


“7.3.12.C- Nebulizatör cihazı


b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.


Bu kararla aynı ilde çocuk alerji uzmanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olmasına rağmen özel hastaneler maddi kazanç sağlamak için ve kurumlarını güçlendirmek için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları astım tanısı koymadan bu raporları çıkarmaktadır. Bu cihazlar özellikle 3 yaş altında gerekli olup 3 yaş altındaki hastalara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının astım tanısı koyması çok zordur. Bu tür hastalarda astım tanısı koymak zor ve zahmetlidir. Bu sebeple gereksiz nebulizatör yazımını engellemek için ve gereken hastalara rapor çıkarılması için “bu hekimlerin bulunmadığı kurum” yerine “bu hekimlerin bulunmadığı illerde” olarak değiştirilmelidir. Bu şekilde SGK ciddi boyutlarda gereksiz maddi kayıpların önüne geçilecektir. Konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 


                                                        Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                       22.6.2010

22.6.2010: gelen evrak: 3128

 3835