Konu: Yan dal terimlerin kullanılması hakkında


 GAZİANTEP HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)


 


Özel hastane ve devlet hastanelerinde hastaları kandırmaya yönelik poliklinik kapılarına alerji tabelası yazılarak hastalara alerji uzmanı oldukları izlenimi yaratılmaktadır. Bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için konuyla ilgili uzmanlığı olmamasına rağmen alerji veya başka yandal terimlerin kullanılması yasaklanmalıdır. Sağlık Bakanlığı göğüs hastalıkları ve dermatoloji ve KBB branşları için Alerji yan dalı koymuştur. Buna rağmen bu yan dalı yapmadan poliklinik kapılarına alerji yazarak hastaların dikkati çekilmeye çalışılmaktadır. Bu kanunsuz ve etik bir davranış değildir. Hastaların doktora olan saygınlık ve güveni kötüye kullanılmaktadır.


Yan dal uzmanlığı gerektiren ve belgesi olmamasına rağmen alerji gibi levhaların poliklinik kapılarına yazılması engellenmelidir. Gerekli uyarıların özel hastaneler ve sağlık kurumlarına gönderilmesi için gerekenin yapılmasına saygılarımla arz ederim.


                                                         


                                                      Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                      Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                       22.6.2010


 


22.6.2010: gelen evrak: 3130

 2263