Konu: Astım hemşireliği hk


 


GAZİANTEP HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığına Gönderilmek Üzere)


 


Astım tanısı konan hastalara verilen ilaçların kullanılması için eğitim, doğru teknikle kullanım çok önemlidir. Mevcut uygulamada bir hekim 50-100 arasında hasta bakmasından dolayı astım ilaçlarının kullanımı hakkında hastalara yeterli bilgi verilememekte ve bu ilaçlar yanlış olarak kullanılmaktadır. Bir kutu ilacın 20 TL ve 130 TL arasında olduğu düşünülecek olursa SGK’nın uğradığı zararı hayal etmek bile çok zordur. Bu kadar para harcanmasına karşın ilaçlar yanlış kullanılmakta ve yanlış kullanılma sonucunda hastalar zarar görmektedir. Örneğin inhaler tedaviler çocuklarda hazne yardımı ile kullanılması gerekirken bu tedaviler sıklıkla ağız içine sıkılmakta ve fayda yerine zarar görülmekte ve bir anlamda devletin parası çocukların ağızlarına sıkılmaktadır. Kuru toz inhalerler ise doğru teknik, güç ve beceri gerektirmektedir. Bu da çok iyi bir eğitimle gerçekleşmektedir.


Diabet hemşireliği olduğu gibi astım ve alerjik hastalıklar hemşireliği de olmalıdır. Bu hemşireler ile ilaçların doğru kullanımı sağlanmalı ve doktorun reçete yazmasından sonra astım hemşiresi tarafından inhalasyon ilaçların doğru teknikle kullanılması sağlanmalıdır. Her kontrolde de hastanın doğru kullanıp kullanmadığı kontrol edilerek ilaçların doğru teknikle kullanılması sağlanmalıdır. Böylelikle hastaların ilaçları doğru kullanacak, zarar görmeyecek ve devletimizin parası boşuna kullanılmayacaktır. Astım ve alerjik hastalıklar hemşireliğinin yaygınlaşması için de performans veya başka nedenlerle hekimler ve kurumlar özendirilmelidir. Astım ve alerjik hastalıklar hemşireliğinin olması ve devletimizin bütçesinin doğru ve hastaya zarar vermeyecek şekilde kullanılması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                                                     


                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                            Çocuk Alerji Uzmanı


                                                         Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                          22.6.2010


 


22.6.2010. gelen evrak: 3129

 2199