GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


(SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE)


 


Resmî Gazetede yayınlanan (Sayı : 27478) üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna (Kanun No. 5947) göre;


   “GEÇİCİ MADDE 57 – Bu maddenin yayımlandığı tarihte kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar      devamlı statüye geçirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.”  denilmektedir.    


Pamukkale Üniversitesinde Doçentlik kadrosundayken çocuk alerjisi yan dalı yapmamdan dolayı Gaziantep çocuk hastanesinde mecburi hizmet yapmaktayım. Mayıs 2009 tarihinden beri hastanede kısmi statüde çalışmaktayım. Mecburi hizmetimin bitmesine 5 ay süre bulunmaktadır.


Benim de öğretim üyesi statüsünde değerlendirilmem gerektiğini düşünmekteyim. Bu nedenle kısmı statüden devamlı statüye geçme süresinin 1 yıl olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarafınızca bu konu hakkında bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.   


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Gaziantep Çocuk hastanesi


                                                                                                                      21.6.2010 


 


21.06.2010: giden: 2938


gelen evrak no: 3097

 2104