Sayın meslektaşlarım,


Astım hastalığı için hastanemizde çocuk alerji uzmanı olmasına rağmen bazı meslektaşlarımızın gerekli inceleme yapmadan astım teşhisi koyduğu ve en ciddi astımmış gibi inhale steroid, montelukast ve B2 agonist kombinasyonu verdiği reçetelerden görülmektedir. Bu hastaların daha sonra çocuk alerji polikliniğine başvurduklarında hastaların astım olmadığı ve yazılan ilaçların da kullanma tekniklerinin doğru olmadığı ve uzun süre bu tedavileri kullanarak hem hastaya zararlı olunduğu, devletin kaynaklarını gereksiz yere tüketildiği ve en önemlisi hasta açısından vakit kaybına neden olunduğu görülmektedir.  


Bazı hastalara astım teşhisi konulmadan ve polikliniğimize gönderilmeden hastaya astım olduğu ve aşı yapılması gerektiği, Gaziantep ilinde alerji uzmanı olmadığı ve Adana ilinde de aşı yapılmadığı söylenerek İstanbul’da özel bir alerji muayenehanesine yönlendirilmesi ise çok vahim bir durumdur. Oysaki hastanemizin çocuk alerji polikliniğinde de immunoterapi tedavisi yapılmaktadır. Hastanemiz çocuk alerji bölümünün Türkiye’nin en iyi çocuk alerji bölümlerinden önemli bir farkı yoktur.


Doktorların ne kadar güç koşullarda çalıştıklarını biliyoruz. Çok fazla hasta sayısı nedeniyle de bazı hatalar olabilmektedir. Ancak her çocuğu kendi çocuğumuz gibi düşünmek zorunda olup hastalara zararlı olmamamız gerekmektedir. Aynı şekilde bu devlet bizim devletimizidir ve kaynaklarını gereksiz yere çocukların ağzına sıkmak şeklinde sokağa atmamız da çok büyük yanlıştır.


Bu nedenlerden dolayı hastanemizde astım ve alerji uzmanı varken bu astım düşündüğümüz hastaların belirli bir düzende bakılması çok önemlidir.


1.                    Hastalara astım yönünden değerlendirilmesi için çocuk alerji polikliniğine randevu alması için gönderilmesi (Teşhis konulduktan sonra kendileri takibe almak isteyen hekimler not yazarlarsa teşhisten sonra gerektiğinde polikliniğimize yönlendirilmek üzere hastalar ilgili hekime gönderilebilir)


2.                    Astım düşünülen hastalara çocuk alerji polikliniği randevusunu beklerken öksürünce verilmek üzere B2 agonist  (3 yaş altında şurp ve 3 yaş üstünde inhaler)  verilmesi


3.                    B2 agonist inhaler verilen hastaların ağzına doğrudan sıkılmasının önerilmemesi.


4.                    İnhaler yazılan hastaların çocuk alerji bölümünün eğitim hemşiresine gönderilmesi ve hazneyle inhaler kullanılmasının eğitiminin sağlanması için eğitim verilmesinin sağlanması.


5.                    Hışıltılı çocuk olan 3 yaş altı çocuklara b2 agonist şrp ve serum fizyolojik burun damlası verilmesi ve montelusatın gelişigüzel başlanmaması, gereksiz nebulizötör yazılmaması


6.                    3 yaş altı hışıltılı çocuklara astım denilmeyip astım riski olabilir diyerek polikliniğimize yönlendirilmesi (Hışıltılı çocuklar bir çok hastalık olabildiği için takip edilmesi gerekmektedir)


 


Hastaları bu düzen içinde izlersek daha doğru teşhis, devletin kaynakları daha doğru kullanılması sağlanmış olacaktır.


 


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                                                                             Çocuk Alerji uzmanı


                                                                                                           15.7.2010 


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Hastanemizin çocuk astım ve alerji polikliniği Türkiye standartların üstünde olup hastaların belirli bir düzen içinde bu poliklinikten faydalanması gerekmektedir. Hasta izlem ve takibinde diğer hekimlerle koordinasyon çok önemlidir. Bu koordinasyonun sağlanması için EK-1 de yazdığım bilgilendirme yazısının çocuk sağlığı ve hastalıkları, yan dal hekimlerine gönderilmesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                                                                             Çocuk Alerji uzmanı


                                                                                                           15.7.2010

 2481