22.7.2010 Evrak kayıt: 3625


T.C.


GAZİANTEP VALİLİĞİ


İl Sağlık Müdürlüğü’ne


Gönderilmek Üzere Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine


 Sağlık Müdürlüğünden Tam gün yasası konulu ve B104İSM04276050 100-00/494-13849 sayılı yazı ile İl Sağlık Şubesine bağlı özel sağlık kuruluşlarında çalışması bulunan hekimlerin 31.07.2010 tarih itibariyle tam güne geçileceğinden kamu çalışması olan hekimlerin yasal mevzuata uyması hususunda evrak tarafıma verilmiştir.


Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine (21.06.2010 tarih ve 2938 giden evrak numarasıyla) öğretim üyesi statüsünde değerlendirilmem hakkında bir dilekçe verdim. Aynı zamanda yaptığım açıklamalar dikkate alınarak muayenehanede çalışmaya devam edip edemeyeceğim konusunda, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Gönderilmek üzere Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine (19.07.2010 tarih ve 3557 gelen evrak kaydıyla) ikinci bir dilekçe vermiş bulunmaktayım. 


Hala her iki dilekçeye de cevap alamadığımdan dolayı yasal mevzuat hakkında bilgim yoktur. Konu ile ilgili yazdığım dilekçelere ivedilikle tarafıma bildirilmesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  


 


                                                                                                Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                                                           Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                                                   Çocuk Alerji Uzmanı


                                                                                                            22.7.2010

 1871