10.8.2010 gelen evrak kayıt:


GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


Hastanemizde alerji uzmanı ve ayrıca immunoloji uzmanı olmasına rağmen hala astım roporlarını çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından teşhis konulmadan yazıldığı ve devlete büyük zararlara uğrattıkları görülmektedir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına yazı yazılmış ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden cevap olarak hastanelerde çocuk alerji uzmanı bulunması halinde çocuk astım raporunu çocuk alerji uzmanının vermesi gerektiği belirtilmiştir (Ek 1). Bu yazıya rağmen konuyla ilgili olarak diğer hekimlerin teşhis koymadan astım raporları çıkarmaya devam etmeleri neticesiyle yazılan rapor eklenerek başhekimliğe dilekçe yazılmış (20.07.2010 tarihli) ancak hastane idaresi tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı gibi dilekçeme cevap da yazılmamıştır.


Astım teşhisi konulması için gerekli tetkikler hastanemizde yapılmakta olmasına rağmen ısrarla hastaların çocuk alerji bölümüne gönderilmeden gelişigüzel astım raporu yazılmaya devam edilmesi ve devletin zarara uğratılmasına göz yumulması kabul edilmez.


Bilgi edinme yasasına göre konuyla ilgili tarafıma bilgi verilmesini ve devletimizin zarara uğratılmaması ve hastaların yanlış teşhislerle astım raporlarının verilmemesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                                   Çocuk Alerji Uzmanı


                                                                                  10.08.2010


                                                                             


 

 3219