GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


Astım raporlarının hastanede çocuk alerji uzmanı varken çocuk alerji uzmanı tarafından çıkarılması gerektiği Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri tarafından hastanemize resmi yazıyla bildirilmesine rağmen (Ek-1) hastanemizde astın raporunu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından hala çıkarılmaya devam ettiği ekteki raporda (Ek-2) görülmektedir.  Aynı zamanda kurumumuzda çocuk alerji uzmanı olmasına rağmen diğer hekimlerin başka hastanelerin çocuk alerji bölümüne haberim olmadan sevk yapıldığı görülmektedir.


Diğer hastanelerin çocuk alerji bölümüne sevklerin sadece çocuk alerji bölümü tarafından yapılması ve astım raporları çıkarılması konusunda için sağlık bakanlığı yazısına uyulması için gerekenin yapılmasına saygılarımla arz ederim.


 


 Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                                   Çocuk Alerji Uzmanı


                                                                              20.7.2010


 


 


 


 


 


 


Ek-1: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi yazısı


Ek-2: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının 19.7.2010 tarihli çıkardığı astım raporu

 2189