1.10.2010


Konu: Deri prick testleriyle devletin zarara uğratılması


Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır.


“Sıra no: 2633 ve Kodu: 700.050: Deri prick testleri


Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir


 


Bu karardan sonra özel hastane ve bazı devlet hastaneleri tarafından suistimaller başlamıştır. Özellikle bazı özel hastaneler başta olmak üzere 0-18 yaş grubu çocuk hastalar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Kulak Burun Boğaz hekimleri tarafından Dermatoloji konsultasyonu ve göğüs hastalıkları konsultasyonu yapılarak astım tanısı için alerji prick testleri yapılmakta ve faturası devletten Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmaktadır.


Gaziantep ilinde Çocuk Hastanesinde astım ve allerjik hastalıklar konusunda 2 Doçent, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  1 Doçent ve 1 Yardımcı doçent, Özel Konukoğlu hastanesinde de yetişkin hastalardaki astım ve alerjik hastalıklar için 1 Doçent aktif olarak çalışmaktadır. Alerji prick testleri çok önemli testler olup yapabilmek için eğitim almış olmak gerekir. Ciddi reaksiyon geliştiğinde de müdahale edebilecek donanım ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Yanlış bir uygulamayla anaflaksik şok dediğimiz ciddi reaksiyonla çocuklar hayatını kaybedebilir. Bu kadar ciddi sonuçları olabilen testlerdir.


Dermatoloji uzmanları, astım ve çocuk alerjik hastalıklar konusunda deneyimleri olmamasına rağmen (Dermatologlar için üst ihtisas olarak alerjik hastalıklar bölümü mevcut olup alerjik hastalıklar konusunda deneyim artırmak isteyenler sınava girerek ihtisas yapabilmektedirler) son çıkan mevzuatla maddi kazanç için çocuklara yanlış teknik ve metotla (Yetişkin yaş grubuna yapılan teknikle) testler yapmakta ve devletimizin kaynaklarını kendi çıkarları için ciddi oranda zarara uğratmaktadırlar. Çocukların hayatını tehlikeye atma pahasına yanlış teknik ve metotlarla (Hasta da sonuçlardan bir fayda görmeyip yanlış tanılar konulmaktadır) alerji deri testleri yapılmaktadır. Testlerin yapılmasıyla çocukların zarar görmesi ve devletin zarara uğratılması kabul edilemez. Özellikle bazı hastanelerin kapılarına alerji uzmanı olmamasına rağmen alerji, astım polikliniği gibi ibarelerin yazılmasıyla da hastaların hekimlere ve hastanelere olan güvenleri kullanılmaya çalışılmaktadır. Hastalar alerji testlerin kimin yapması gerektiğini bilmedikleri için bu testleri yaptırmakta ve çocuklarının hayatlarını tehlikeye attıkları ve sonuçların güvensiz olduklarının da farkında değillerdir. Astım teşhisi için gerekli testleri dermatoloji uzmanıyla bir ilgisinin olmadığını doktor olmayan bir kişinin bile anlayabilmesine rağmen nasıl oluyor da SGK’dan ücreti alınıyor anlamak mümkün değildir.


Aynı uygulamalar yetişkin göğüs hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz uzman hekimleri tarafından da yapılmaktadır. 0-18 yaş grubuna bakmaları mevzuatla yasaklanmadığı için buradaki açıktan faydalanarak aynı uygulamalarla çocuklara yetişkinlerde uygulanan yöntemlerle alerji deri testleri yapmakta ve devletin kaynaklarını kötüye kullanmaktadırlar.


Ek-1 de çeşitli hastanelerde alerji uzmanı olmadıkları halde dermatoloji, göğüs hastalıkları hekimlerince yapılmış alerji prick testleri ve konsultasyonu görülmektedir. Bu test sonuçlarına bakılınca ne kadar yanlış yöntemlerle yapıldığı ve sonuçlar verildiği görülmektedir.  


Sonuç olarak;


1.                        Gaziantep ilinde astım ve alerjik hastalıklar konusunda Türkiye’nin birçok ilinde olmayan 4 doçent ve 1 yardımcı doçent olmasına rağmen dermatoloji uzmanlarının (Astımla hiçbir ilgisi ve eğitimleri olmamasına rağmen) astım tanısını konulması için alerji prick testi yapması,


2.                        Yetişkin göğüs hastalıkları uzmanlarının da çocuk hastalar konusunda eğitim almamalarına rağmen yanlış metotlarla 0-18 yaş grubuna alerji deri testi yapmaları


3.                        Allerji prick testlerini çocukların hayatlarını tehlikeye atma, yanlış tanı konulması pahasına ve devletin kaynaklarının gereksiz yere zarara uğratmaları kabul edilemez.


Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına da yazılar yazılmış ve ilk mevzuatta değerlendirileceği cevabı alınmıştır.


 


Öneri olarak;


1.                        Mevzuta geçinceye kadar Dermatoloji Uzmanları ve Göğüs hastalıkları Uzmanlarınca devletin zarara uğratılmasının önlenmesi


2.                        Çocukların hayatlarının tehlikeye atılmasıyla kötü sonuçların ortaya çıkmaması için ciddi uyarılar yapılması (1 çocuğun ölmesi bile kabul edilemez)


3.                        Ailelerin kandırılmasının engellenmesi için Özel Hastane ve Devlet hastanesi başhekimlerine gereken uyarıların yapılması ve denetim yapılması,


4.                        SGK kurumunun uyarılarak 0-18 yaş grubundaki çocuklara Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Uzmanlarınca yapılan testlere ücret ödenmemesi


için gerekenin yapılmasını ve konuyla ilgili tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Not: Konuyla ilgili hastane başhekimliğine başvurulmuş cevap olarak özel hastanın test sonucunun bir üst makama iletilmesi yetkimiz dahilinde değil denilerek dilekçemin iadesine karar verilmiştir (Ek-2).


EKLER


Ek-1: Özel hastane ve devlet hastanelerin yaptıkları deri prick test sonuçları (7 adet sonuç ve 1 adet konsültasyon belgesi)


EK-2: Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğince dilekçemin iadesi (1 sayfa)


 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI,


GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,


SAĞLIK HİZMETİ SÖZLEŞME VE ÖDEMELERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE


GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE


 


 


SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE


GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE


 


GAZİANTEP VALİLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE


GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE


1.10.2010

 3229