05.10.2010


ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


                                                                                                                                                                  ANKARA


Bilindiği gibi 18 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile bugüne dek ayrı bilim dalları halinde bulunan Çocuk Alerjisi ve Çocuk İmmünolojisi bilim dalları Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları yan dalı adı altında birleştirilmek istenmiştir.


Pediatri pratiğinde alerji ve immünoloji bilim dallarının uygulanması çok farklı hasta grupları üzerinde olmaktadır. İmmünoloji bilim dalı ağırlıklı olarak primer immun yetersizliklerle ilgilenirken alerji bilim dalı daha çok değişen çevremizin de çok artırdığı hastalardaki değişik alerjik reaksiyonlar ve hastalıklar konusunda yoğunlaşmaktadır. Her iki bilim dalı için de bundan sonra farklı eğitim proğramları ve denetimler söz konusu olacaktır. İmmünoloji bilim dalı tanı, laboratuar ve tedavi yöntemleri ile çok geniş güncelleme gerekmekte ve çok geniş laboratuara ihtiyaç duymaktadır.


Allerji ve immünoloji ayrı ayrı 3 yıl sürelerle yan dal verilirken 2009 yılında alerji ve immünoloji birleşmesi kararından sonra 1 ay dermatoloji 1 ay göğüs hastalıkları rotasyonlarıyla toplam 3 yıl sürede immünoloji ve alerjik hastalıklar yan dalı eğitimi verilmesi mümkün değildir.


Türkiye’de 25 civarında immunoloji yan dalı bulunan uzman hekim göz önünde bulundurulduğunda immünoloji ve alerjik hastalıklar uzmanı yetişmesinde immünoloji eğitimi verilmesi mümkün görülmemektedir.


Son 6 ay içinde yeni mezun olan alerji uzmanların veya immünoloji uzmanlarının nasıl immünoloji ve alerji uzmanı diplomalarını rutin olarak aldıklarını anlamak mümkün ( onların yan dal sınavını yapan profesörlerin henüz immünoloji ve alerji uzmanı diplomalarına sahip olmadıkları halde) değildir.


Sonuç olarak:


18 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile bugüne dek ayrı bilim dalları halinde bulunan Çocuk Alerjisi ve Çocuk İmmünolojisi bilim dalları Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları yan dalı adı altında birleştirilmek istenmesi konusunda;


1-      Bu karar her iki bilim dalının da gelişimini önleyecek, akademik gelişme, bu alanlarda yan dal uzmanı eğitimi, hasta tanı ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi açılarından çok yanlış bir karar olarak tarafımızca değerlendirilmiştir. Bilimsel ve hukuki bir temeli yoktur. Bu nedenlerle hukuk yolları kullanılarak bu karara itiraz gereklidir.


2-       Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalları her biri kendi içinde geniş uygulama alanları bulan bilim dallarıdır. Her iki bilim dalının; geçmişte bazı ortak başlangıç noktaları bulunmakla birlikte son 30 yıldaki hızlı bilimsel gelişme ile günümüzde tamamen farkı alanlarda  bilimsel çalışma, araştırma, tıbbi sağlık hizmeti ve  tıp eğitimleri veren farklı bilim dalları haline geldikleri tartışılmaz bir gerçektir.


3-      Yukarıda belirtilen yeni uzmanlık tüzüğünde Çocuk İmmünolojisi ve Çocuk Allerji bilim dalları birleştirildiği takdirde bu dalda verilecek uzmanlık eğitiminin süresi 3 yıl olarak belirtilmiştir. Bu eğitimin 3 yılda verilebilmesi, gerekli rotasyonların tamamlanabilmesi, her iki branşda da yeterli eğitim almış uzman hekimlerin yetiştirilebilmesi imkansız bir durumdur. Uzun yıllardır her iki ayrı bilim dalında uzmanlık eğitimi tek başlarına en az 3 yıllık bir sürede gerçekleştirilmektedir.


4-      Yukarıda kısaca bahsedilen nedenlerle ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’ muzun 18 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile bugüne dek ayrı bilim dalları halinde bulunan Çocuk Alerjisi ve Çocuk İmmünolojisi bilim dallarının Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları yan dalı adı altında birleştirilmesi kararına hukuki yollarla itiraz etmesini, resmi görüş sorulduğunda kararın yanlışlığının vurgulanması yönünde görüş bildirilmesini arz ve talep ediyoruz.


5-      Aşağıda imzası olan biz ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ üyeleri konuyla ilgili bu talebimizi değerlendirilmek üzere yönetim kurulunun bilgisine arz ederiz.


                                                                                                                                           Saygılarımızla.


 


İMZALAR:


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


 

 1913