05.10.2010


ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


                                                                                                                                                                  ANKARA


Bilindiği gibi 18 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile bugüne dek ayrı bilim dalları halinde bulunan Çocuk Alerjisi ve Çocuk İmmünolojisi bilim dalları Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları yan dalı adı altında birleştirilmiştir.


Pediatri pratiğinde alerji ve immünoloji bilim dallarının uygulanması çok farklı hasta grupları üzerinde olmaktadır. İmmünoloji bilim dalı ağırlıklı olarak primer immun yetersizliklerle ilgilenirken alerji bilim dalı daha çok değişen çevremizin de çok artırdığı hastalardaki değişik alerjik reaksiyonlar ve hastalıklar konusunda yoğunlaşmaktadır. Her iki bilim dalı için de bundan sonra farklı eğitim proğramları ve denetimler söz konusu olacaktır. İmmünoloji bilim dalı tanı, laboratuar ve tedavi yöntemleri ile çok geniş güncelleme gerekmekte ve çok geniş laboratuara ihtiyaç duymaktadır.


Allerji ve immünoloji ayrı ayrı 3 yıl sürelerle yan dal verilirken 2009 yılında alerji ve immünoloji birleşmesi kararından sonra 1 ay dermatoloji 1 ay göğüs hastalıkları rotasyonlarıyla toplam 3 yıl sürede immünoloji ve alerjik hastalıklar yan dalı eğitimi verilmesi mümkün değildir.


Türkiye’de 25 civarında immunoloji yan dalı bulunan uzman hekim göz önünde bulundurulduğunda immünoloji ve alerjik hastalıklar uzmanı yetişmesinde immünoloji eğitimi verilmesi mümkün görülmemektedir.


Son 6 ay içinde yeni mezun olan alerji uzmanların veya immünoloji uzmanlarının nasıl immünoloji ve alerji uzmanı diplomalarını rutin olarak aldıklarını anlamak mümkün ( onların yan dal sınavını yapan profesörlerin henüz immünoloji ve alerji uzmanı diplomalarına sahip olmadıkları halde) değildir.


 


Sonuç olarak yan dal sınavını yapan profesörlerin henüz immünoloji ve alerji uzmanı diplomalarına sahip olmadıkları halde ilgili yan dal uzmanlarının immünoloji ve alerjik uzmanı olarak mezun olmaları ve atamalarının yapılması son derece yanlış ve etik dışıdır. Bu konuyla ilgili derneğimizin Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi istemesi ve verilen cevaba göre kanuni süreç olan 2 ay içinde Sağlık Bakanlığına dava açılmasını talep ediyoruz.


 


Aşağıda imzası olan biz ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ üyeleri konuyla ilgili bu talebimizi değerlendirilmek üzere yönetim kurulunun bilgisine arz ederiz.


                                                                                                                                           Saygılarımızla.


 


 


İMZALAR:


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


 

 1865