05.10.2010


ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


                                                                                                                                                                  ANKARA


Birçok hekim alerji uzmanı olmadığı halde alerji prick testlerini gelişigüzel yapmakta, çocuklara yanlış tanılar konulmakta ve hayatları tehlikeye atılmaktadır.  Ayrıca periferde bir çok hekim poliklinik kapısında alerji polikliniği, astım polikliniği gibi yazılar yazarak insanlara alerji uzmanı olduklarını düşündürmeye çalışılmaktadır.


Bu tür yanlışların ortadan kaldırılması ve Sağlık Uygulama Tebliğinde haklarımızın savunulması için dernek bünyemizde mevzuatlar ve SUT çalışma grubunun oluşturulması haklarımızın korunması açısından çok önemlidir.


 


     Solunum fonksiyon test cihazı, solunum fonksiyon testi filtresi, ter testi gibi bir çok cihaz ve sarf malzemesi alımında medikal firmaları arasında fiyatlandırma ve cihaz kalitesi konusunda çok büyük farklılıklar vardır. Bu sebeplerden dolayı derneğimiz bünyesi adı altında teknik şartnamelerin oluşturulması ve herkesin takip edebileceği ortamda fiyatların izlenebilmesiyle devletimizin büyük faydasına olacağı gibi biz dernek üyelerinin işlerini de çok kolaylaştıracak bir klavuz olacaktır. Derneğimiz bünyesinde teknik şartnameler çalışma grubunun kurulması da çok önemlidir.  


 


Bu nedenlerle dernek bünyesinde mevzuatlar ve SUT çalışma ve teknik şartnameler çalışma gruplarının kurulması için yönetim kurulunun aşağıda imzası olan biz ULUSAL  ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ üyelerinin konuyla ilgili bu talebimizi değerlendirilmek üzere yönetim kurulunun bilgisine arz ederiz.


                                                                                                                                           Saygılarımızla.


 


 


İMZALAR:


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


Adı Soyadı: …………………………………………………. Kurum(Adres):…………………………………………………….


 


 


 


 

 1951