GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Çocuk alerji polikliniğinde takip edilen hışıltılı çocuk hastaları için gastro-özofagial reflü tanısında GÖR sintigrafi ve pH metre gerekmektedir. Şimdiye kadar GÖR sintigrafifi için Avukat Cengiz Gökçek Hastanesi Nükleer Tıp Bölümünde çekilmekteydi. Ancak bu birimin anlaşması bittiği için artık yapılmadığı öğrenilmiştir. Bu testin hastanemizin hizmet alım yöntemiyle anlaşma yapılmasıyla (Gama Tıp’da yapıldığı öğrenilmiştir) hastalara kolaylık sağlanmış olacaktır. Gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim


 


Doç. R. Ahmet AKÇAY


                                                                                                 10.9.2009

 1927