25.10.2010 Evrak kayıt: 4879


SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI  STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Konu: Kongreler Sponsorlukları Hakkında


Bazı branşlarda daha belirgin olmak üzere yurtdışı ve yurtiçi kongerlerine firmalar tarafından götürüldüğü bilinmektedir. Bunun doğal neticesi olarak da kongrelere sponsor olan firmaların ilaçları da gelişigüzel ve abartılarak yazılmaktadır. Sonuç olarak devletimizin kaynakları gelişigüzel ve gereksiz yere tüketilmektedir.


 


Önerilerim


1.                       Sponsorluklar: İlaç firmaların sponsor olmaları yerine her satılan ilaçtan belirli yüzde ile eğitime destek payının kesilmesi ve bir havuzda toplanması. Bu havuzdan bütçenin derneklere dağıtılması sağlanabilir.


2.                       Kongre sayıları: Branş bazında her yıl sadece bir kongre ve yandalar da 2 yılda bir kongre düzenlenmesi yeterlidir. Ancak bir ana branşta en az 2 kongre yapılmaktadır. Bu kongre yapan derneklerin  belirli bir sistem içinde birlikte kongre yapmaları  sağlanmalıdır.. Aynı branştan çok fazla dernek olması ve kongre yapmalarının sebebi konuşmacı seçiminin kriterlere göre değil de kongre kurulu tarafından yapılmasıdır. Kongre ve sempozyumun derneklere ayrılan bütçeyle yapılmasıyla kongre ve sempozyum sayısı çok azalacağı aşikardır. Sempozyum veya kurs düzenlenecekse bir günlük olmasıyla konaklama için ücretlerin olmaması sağlanabilir. Eğitim çalışmaları için gerekli toplantı yapmak istenmesi halinde sağlık bakanlığına veya derneklere  başvurulması ve onay çıkarsa yapılması sağlanabilir.  


3.                       Konuşmacı seçimi. Fazla kongrelerin sebebi kongre yönetimlerinin konuşmacı olarak seçilen öğretim üyeleri seçiminde kriterlere göre değil kişiye bağlı seçim olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Bunun önlenmesi için konuşmacı seçiminde kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlere göre konuşmacı seçilmesi (yayınlar, akademik kadro, çalışma süresi, dinleyici  anketi gibi kriterlerle puanlamalar yapılabilir)


4.                       Kongre katılımcılarının seçilmesi: Merkezi bir sistemle derneklere başvurulması ve kongre katılımı için de kriterlerin olması (Uzmanlık süresi, akademik kadro, çalıştığı kurum, daha önceki katılım sayısı, bildiri gibi) ve bu kriterlere göre sistematik seçilmesi


5.                       Yurtdışı kongreleri için ÜDS veya KPDS sınavından en az 60 almak şartı getirilmelidir ve 1 hekim en fazla bir yurtdışı kongreye katılmalı ve konuşmacı olarak katılıyorsa sınır olmamalıdır


6.                       Kongre düzenleyen firma: Kongre düzenleyen firmalar kongrelerden büyük miktarlarda paralar kazanmaktadır. Bunun önlenerek kongreler daha ucuza yapılabilir. Bu sebepten kongre düzenlenmesi için toplu ihale açılabilir veya devlet üstlenebilir veya dernek çatısı altında kongre düzenlenebilir.  


Bu öneriler ışığı altında düzenlemeler sonucunda hekimlerin kongre katılmaları için ilaç firmalarıyla olan ilişkileri kesilecek ve kongreye gitmek isteyen hekime gelişigüzel ve abartılı ilaç yazmalarının bir nebze olsa da önüne geçilmiş olacaktır.


Kongre düzenlenmesi ve yapılması konusundaki önerilerimin değerlendirilmesi için gerekenin yapılmasını arz ederim.


                                                                         Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


                                                                        Gaziantep Çocuk Hastanesi


                                                                                      25.11.2010

 2447