Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere


Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine


 


Konu: Sağlık Kurumları Girişimsel Puan Listesi Hakkında


Sağlık Kurumları Girişimsel Puan listesinde 7.3 Solunum sistemi bölümünde 701.220 solunum fonksiyon testleri ve 701.230 Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi bu testin sadece Göğüs Hastalıkları uzmanlarınca raporlandığında puanlandığı belirtilmektedir. 


Oysa ki 0-18 yaş akciğer sorunu olan çocuk hastalar çocuk Allerji-İmmunoloji ya da Çocuk Göğüs Uzmanları tarafından takip edilmekte ve edilmelidirler. Bu yaş grubunda yetişkin göğüs hastalıkları uzmanlarının eğitimi ve bir deneyimi yoktur.  Astımlı hastalar ve kronik akciğer hastaları solunum fonksiyon testleriyle takip edilmektedir.


Solunum Fonksiyon testiyle reversibilite testi 6 yaş üstü çocuk astımı tanısında en önemli testtir. 0-18 yaş grubunda astım tanısı ve tedavisinde eğitim alan bölüm ise çocuk alerji ve/veya immünoloji uzmanıdır. Çocuk yaş grubunda astımlı hastaların %85’i alerjik olduğu için bu konu üzerinde en deneyim sahibi çocuk alerji ve/veya immünoloji uzmanıdır. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları ise daha çok kistik fibrozis, kronik akciğer hastalıkları takip etmekle birlikte astımın ekarte edilmesi için bu testi kullanabilmektedirler.


Öneri olarak;


1. 701.220 kodlu solunum fonksiyon testleri için “Raporlandırıldığı takdirde puanlandırılır. 701.210 ve 701.230 işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz.  0-18 yaş grubunda Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Alerji ve/veya İmmunoloji Uzmanları tarafından, 18 yaş üstünde Erişkin Göğüs Hastalıkları, erişkin alerji ve/veya immünoloji uzmanları tarafından raporlandığında puan verilir” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 


 


2. 701.230 kodlu solunum fonksiyon testleri ile reversibilite testi için  “0-18 yaş grubunda Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Alerji ve/veya İmmunoloji Uzmanları tarafından, 18 yaş üstünde Erişkin Göğüs Hastalıkları, erişkin alerji ve/veya immünoloji uzmanları tarafından raporlandığında puan verilir” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 


 


 


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY                                                               Doç. Dr. Ümit Ayfer Yükselen


Gaziantep Çocuk Hastanesi                                                        Gaziantep Çocuk hastanesi


Çocuk Allerji Uzmanı                                                        Çocuk İmmunoloji Alerji Hastalıkları Uzmanı


    9.12.2010                                                                                              9.12.2010


aşvuru Tarihi: 14.02.2011 18:10:51 / Başvuru Sayısı:261579
Başvurunuzu bu tarih/sayıyla takip edebilirsiniz.

 2634