10.12.2010: 4892


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere


Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine


 


Konu: Sağlık Kurumları Girişimsel Puan Listesi Hakkında


 


Son yayınlanan sağlık kurumları girişimsel işlem puan listesinde 701.075 koduyla astım hasta eğitimi ve 701.077 koduyla inhaler cihaz eğitimini 3’er puan 1 kez faturalandırmak kaydıyla verilmiştir.


 


Eğitime önem verilmesi sevindiricidir. Çünkü astımlı hasta eğitimi ve inhaler cihaz eğitimi en az teşhis kadar önemlidir. Ancak, bir muayenenin 21 puan olduğu göze alındığında eğitime verilen değer çok azdır. Eğitim muayeneden daha zahmetlidir. Bu sebeplerden dolayı her iki eğitime de daha yüksek puan verilmelidir. Çünkü inhalar cihaz eğitimi hastanın her geldiğinde kontrol edilmesi ve astım hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Bir kombine ilacın 130 TL civarında olduğu ve doğru kullanmadığı takdirde çöpe atılması anlamana geldiği için çok önemlidir.


Suistimalleri önlemek için 0-18 yaş grubu için çocuk alerji uzmanı, çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarına puan verilmelidir. 18 yaş üstünde ise erişkin alerji uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanlarına puan verilmelidir. Ancak bu puanların verilebilmesi için o kurumda astım ve inhalasyon tedavi eğitimi bölümü olmalı ve eğitim hemşiresi mutlaka olmalıdır. Denetleme sonrası ancak puan verilmelidir ve ödeme yapılmalıdır. Aksi takdirde konunun uzmanı olsa da diğer hekimler puan almak için hastaları gerekli alerji veya göğüs hastalıkları uzmanlarına sevk etmeyecekler ve konunun asıl eğitimini alanlarca bu eğitimlerin verilmesi engellenmiş olacaktır. Örneğin özel hastane hekimleri hastaları alerji uzmanının olduğu hastanelere göndermeyecektir. Hem hastaların hizmet alması engellenmiş hem de yanal eğitimi için emek vermiş hekimlerin emekleri hiçe sayılmış olacaktır.


 


Önerilerim  1. Astımlı hasta eğitimi en az 1 mauyene puanı olmalıdır. 0-18 yaş grubunda çocuk alerji uzmanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarına puan verilmelidir. 18 yaş üstünde ise yetişkin alerji uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanına puan verilmelidir. Yılda en fazla 3 defa faturalandırılabilmelidir. Ek-8 de 3.04 yerine 10.12 TL ödeme yapılmalıdır.

  2. İnhaler cihaz eğitimi en az 10 puan verilmelidir. 0-18 yaş grubunda çocuk alerji uzmanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarına puan verilmelidir. 18 yaş üstünde ise yetişkin alerji uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanına puan verilmelidir Yılda en fazla 6 defa faturalandırılabilmelidir.

 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY                                                               Doç. Dr. Ümit Ayfer Yükselen


Gaziantep Çocuk Hastanesi                                                        Gaziantep Çocuk hastanesi


Çocuk Allerji Uzmanı                                                        Çocuk İmmunoloji Alerji Hastalıkları Uzmanı


    9.12.2010                                                                                              9.12.2010


 2526