Sicil kayıt: 10.12.2010: 4891


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,


Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere


Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimliğine


 


Konu: Sağlık Kurumları Girişimsel Puan Listesi Hakkında (Hekim Muayeneleri)


Son puanlama sisteminde yandal uzmanların ilk 20 hastaya 30 puan verilmiş ve sonraki hastalara 21 puan verilmiştir. Puan artırılması yan dalcılara değer verilmesi bakımından çok güzeldir. Ancak yan dal uzmanlarının diğer uzmanlarla rekabet etmesi bu sistemde mümkün değildir. Yan dal bölümüne gelen hastalar bir çok kez diğer hekimlere gitmiş ancak çözüm bulamayan hastalardır. Bir normal uzman hekim günde 150-200 hastaya kadar hasta baktığı düşünülecek olursa ve yandal uzmanın bu sayıdaki hastaya bakması halinde hastaya hiçbir katkısının olmayacağı da kesindir. Yandal uzmanları bir çok defa diğer hekimlere gidip çözüm bulamayan hastaları detaylı bir şekilde incelemeli ve tetkik etmelidirler. Puanlama sisteminde çocuk sağlığı hastalığı uzmanlık eğitiminin 4 yıl ve yan dal eğitiminin 3 yıl olduğu göz önünde bulundurulmalı ve verilen emeğe göre puanlama yapılmalıdır. Normal uzman muayenesi 21 puan ise yandal uzmanlık muayenesi 35 puan olmalıdır.  (her yıl için 5 puan). Yan dal uzmanlığında kaç hasta bakılması isteniyorsa o hasta limit olmalıdır. Örneğin bu sınır yandalların çoğunda 50 olmalıdır. 50 hastadan fazla bakılması durumunda kalite belirgin oranda azalacak ve hastaların faydalanmaları mümkün olmayacaktır. Birçok kurumda yan dal uzmanları ortalamadan almakla birlikte çocuk uzmanları tarafından bu sıklıkla sorun haline getirilmektedir. Yandal eğitimi son derece zordur ve emek gerektirir. Yandal uzmanlığının özendirilmesi ve hastaların kaliteli eğitim hakkı için puanlama sistemin bu şekilde olması çok büyük önem arz etmektedir.  Aynı şekilde yatan hastalardaki puanlama sistemi düzenlenmelidir.


 


Doçentlerin de hizmet hastanelerinde hasta bakmaktadır. Bir uzmanın muayene ettiği hasta ile doçentin ve profösörün muayene etmesi aynı puanla değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi son derece yanlıştır. Emeğe değer verilmelidir. Doçent olmak için uluslar arası ve ulusal birçok dergide makale yazılması, yabancı dil zorunluluğu ve sınavda başarılı olmak için verilen emek hiçe sayılarak aynı puanlamada ve ücretlendirmede değerlendirilmesi son derece yanlıştır. Bu nedenle bir doçent bizzat kendisi poliklinik yapıp hasta bakıyorsa normal muayenenin %50 ek puan verilmeli ve ücretlendirilmelidir. Anı şekilde profosör muayene etmişse 2 kat puan verilmeli ve ona göre ücretlendirilmelidir. Aynı şekilde yatan hastalardaki puanlama sistemi düzenlenmelidir.


Hasta yatışlarının ve poliklinik sayılarının performansa çok bağlı olması nedeniyle polikliniğe kontrole çağrılma ve yatışlar çok esnek hale gelmiştir. Bu özel hastanelerde daha belirgindir. Bu nedenle poliklinik hastalarının belirli sayının üstünde puanlaması %50 azaltılmalıdır. Aynı şekilde hasta yatışlarında bir hekimin belirli sayıdan fazla hasta yatırmasını azaltmak, gereksiz yatışları azaltmak için belirli sayıdan sonraki yatışlarda puanlama %50 azaltılmalıdır. Kontrol süreleri 10 günden 1 aya çekilmelidir. Aksi takdirde her hasta 15 gün sonra kontrole çağrılmaktadır. Bu devletin zararınadır ve devletin talan edilmesidir.


Özet olarak önerilerim;


1.                  Puanlama sisteminde çocuk sağlığı hastalığı uzmanlık eğitiminin 4 yıl ve yan dal eğitiminin 3 yıl olduğu göz önünde bulundurulmalı ve verilen emeğe göre normal poliklinik ve konsültasyon puanlamasının düzenlenmesi,


2.                  Ünvana göre puanlama gelmeli ve doçent, profosörlerin bizzat hasta muayene etmelerinde puanlama düzenlenmesi,


3.                  Poliklinik hastalarının belirli sayının üstünde puanlamasının %50 azaltılması (80 hastadan sonra 10 puan olmalıdır),


4.                  Hasta yatışlarında bir hekimin belirli sayıdan fazla hasta yatırmasını azaltmak, gereksiz yatışları azaltmak için belirli sayıdan sonraki yatışlarda puanlama %50 azaltılması,


5.                  Kontrol sürelerinin 10 günden 1 aya çekilmesinin devletin menfatine olacaktır.


6.                  İcabcı nöbetinde yapılan muayene normal muayenenin 6 katı olmalıdır


 


Gerekli düzenlemelerin yapılması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY                                                               Doç. Dr. Ümit Ayfer Yükselen


Gaziantep Çocuk Hastanesi                                                        Gaziantep Çocuk hastanesi


Çocuk Allerji Uzmanı                                                        Çocuk İmmunoloji Alerji Hastalıkları Uzmanı


    9.12.2010                                                                                              9.12.2010


 


 


gssmevzuat@sgk.gov.tr, gsssozlesme@sgk.gov.tr,  seher.ildegez@saglik.gov.tr adreslerine kendi düzenlemelrinizden sonra mail atabilirisiniz.


 

 2850