GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE (GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE) Deri prick testleri hakkında en son 25. 3.2010 tarihli sağlık uygulama tebliğinde aşağıdaki karar alınmıştır. 700.050: Deri prick testleri için Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya  immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir.” denilmektedir. Bu kararla birlikte göğüs hastalıkları, dermatoloji ve erişkin immünoloji ve allerji hastalıkları uzmanları için SGK 0-99 yaş için ödeme yaparken çocuk allerji ve immünoloji uzmanları için 0-18 yaş ödeme yapmaktadır. Bu da eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi çocuk hastaların erişkin immünoloji ve allerji uzmanları, erişkin göğüs hastalıkları uzmanları ve dermatoloji uzmanlarınca test yapılması anlamına gelmektedir. İlgili uzmanların rotasyon çizelgelerine bakıldığında çocuk hastalıkları ve çocuk immünoloji ve allerji hastalıkları konusunda rotasyonları yoktur. Bu sebepten dolayı erişkin uzmanlık alanların 0-18 yaş ödemesi kaldırılmalıdır. Hastaların magduriyetine, ölümüne neden olunabilir. Çocuk ve erişkin alerji hastalıklarıyla hiçbir rotasyonu olmamasına rağmen göğüs hastalıkları ve Deri ve Zührevi hastalıkları uzmanlık alanlarına ve ayrıca erişkin alerji hastalıklarına 0-18 yaş çocuklara SGK’nın ücret ödeyerek ilgili uzmanlık alanlarına bu alerji testlerini yapma haklarını tanımasıyla devletin kaynaklarını kötüye kullanması ve özellikle çocuk hastalar olmak üzere bireylerin yaşamını tehlikeye atmasına göz yumulamaz. Türk Ceza Kanu’na  (Kanun No: 5237) göre; “MADDE 85. – (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” “MADDE 86. – (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” “MADDE 89. – (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Sonuç olarak hiçbir eğitim almadan, özellikle 0-18 yaş olmak üzere tüm yaş gruplarında deneyimi olmayan göğüs hastalıkları ve deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimlerin alerji testi yapılma tekniği, değerlendirmesini bilmeden ve eğitimini almadan SGK’nın ilgili uzmanlıklara ücret ödeyerek meşrulaştırması TCK madde 85,86 ve 89’a göre suçtur. Özellikle çocuklarda yanlış teknikle yapıldığında “epidermal metot” yerine “intradermal” olarak yapılmasıyla 1000 kat daha fazla alerjenin vücuda girmesine sebep olur ve testin yanlış yorumlanması yanında ölüme neden olabilen alerjik şok dediğimiz duruma sebebiyete neden olabilir. Yanlış olarak testin pozitif çıkmasıyla çocukların gereksiz yere besin kısıtlamasına gidilebilir. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı astım gibi daha çok akciğeri ilgilendiren ve deneyimi yeterli olmayan bir hastalık için test yapması TCK’ya göre suçtur. Nasıl bir çocuk hastalıkları uzmanı ve çocuk alerji uzmanı için SGK 18 yaş üstü için provizyon vermiyorsa deri ve zührevi hastalıkları ve erişkin göğüs hastalıkları, erişkin allerji uzmanları için de 18 yaş altına SGK provizyon vermemelidir. (Aynı şekilde iç hastalıkları uzmanları gibi tüm yetişkin uzmanlık alanları için yapılması gerekir). Çocuk Hastalar konusunda deneyimi olmasa da ilgili uzmanlıklara SGK provisyon verdiği için maddi kazanç uğruna hastaların hayatlarının tehlikeye atılması ve devlet kaynaklarının kötüye kullanılması kanunlara aykırıdır. Sonuç olarak ilgili uzmanlık alanlarının 18 yaş altı hasta bakması engellenmelidir. Erişkin immünoloji ve Allerji hastalıkları uzmanına 0-18 yaş grubu ödeme yapılmaya devam edecekse de çocuk immünoloji ve allerji hastalıkları uzmanlarına da aynı şekilde 18 yaş üstüne ödeme yapılmalıdır. Doç. Dr. Ahmet AKÇAY Çocuk Allerji Uzmanı 18.5.2011 Başvuru Tarihi: 17.05.2011 11:11:18 / Başvuru Sayısı:479113 Başvurunuzu bu tarih/sayıyla takip edebilirsiniz


 
SAĞLIK BAKANLIĞI Dosyaya Kaldırıldı (İşlemi Bitti) 25.05.2011

 1737