Başvuru Tarihi: 09.06.2011 17:48:52 / Başvuru Sayısı:534822

 


Konu: Devletin kaynaklarının bilinçli bir şekilde kötü kullanımı


 


Sosyal Güvenlik Kurumundan 1.3.2011 de yayımlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĠİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


6.2.16- DoğuĢtan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı MADDESİNE GÖRE;


 


(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne ve “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Denilmiştir.


Ancak diğer illerden farklı olarak Gaziantep ilinde üniversitede 2 allerji uzmanı (1 doçent, 1 yardımcı doçent), 1 endokrinoloji uzmanı (Doçent), 1 gastroenteroloji uzmanı (Yardımcı doçent) alerji, çocuk hastanesinde 1 çocuk alerji uzmanı  (Doçent), 1 gastroenteroloji uzmanı (Doçent), 1 endokrinoloji uzmanı (uzman) ve özel hastanede 1 çocuk allerji uzmanı, 1 yetişkin alerji uzmanı (Toplam 8 uzman) olmasına rağmen çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlarınca gelişigüzel inek sütü alerjisi tanısı konulup neocate, pregomin gibi inek sütü alerjisinde kullanılan özel mamalar ve malnütrisyon için kullanılan mamalar kullanılmaktadır. Devletin kaynakları gelişigüzel kullanılıp zarara uğratılması yanında çocuklar gereksiz yere diyete alınarak büyüme ve gelişmeleri kötü yönde etkilenebilmektedir. İnek sütü alerjisi tanısını alerji uzmanı koymalı ve bu sebepten dolayı inek sütü alerjisi şüphesi olan hastalar alerji uzmanlarına yönlendirilmelidir. Gaziantep bu yönden çok şanslı olmasına rağmen maalesef çok büyük yanlışlıklar yapılmaktadır.


 Hasta ister devlet hastanesi, ister üniversite ister özel hastane istesin her yerden hizmet alması mümkünken Gaziantep SGK’nın diğer hekimlerin raporlarına göz yumması kabul edilemez bir gerçektir. Gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Çocuk Allerjisi Uzmanı


Gaziantep Özel Hatem Hastanesi

 2240