ÇOCUKSAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 6. SINIF

POLİKLİNİK VE SERVİS ÇALIŞMA DÜZENİ

 

Değerli internler,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına hoşgeldiniz. Çalışma süresinde sizlerin çok iyi bir doktor olabilmeniz için çalışma prensiplerimize uyulması çok önemlidir. Çalışma düzeniyle ilgili tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

Rotasyon işleyişi

Rotasyon düzeni başasistanlar tarafından düzenlenir. İki grup halinde düzenlenir.  İlk 1 aylık dönemde 2 hafta genel pediatri servisi, 1 hafta Acil poliklinik ve 1 hafta yenidoğan servisinde ve 2. aylık dönemde 2 hafta genel pediatri polikliniği, 2 hafta çocuk alerji ve çocuk kardiyoloji polikliniği seçmeleri olarak rotasyon düzenlenir. Genel pediatride 2 intern ve diğer polikliniklerde 1 intern çalışması için uygundur. Fazla intern olduğu durumlarda çocuk endokronoloji ve çocuk nöroloji polikliniği isteğe bağlı olarak seçilebilir.

 

Nöbet işleyişi:

Nöbet sayı ve tarihleri başasistanlar tarafından belirlenir. Nöbette hastaların anamnez ve değerlendirmelerinden, hasta izleminden kıdemli asistanların sorumluluğundan sorumludur.

 

SEMİNER HAZIRLAMA

Her intern Eylül-Haziran arasında staj süresinde belirlenen öğretim üyeleri tarafından belirlenecek olan konularda (Aile hekimlerinin karşısına çok sık çıkacak konulara öncelik verilmesi uygun olabilir) 1 seminer sunumu yapacaktır.

 

ÇALIŞMA DÜZENLERİ

 

1.       Genel pediatri servisi çalışma düzeni:

Servise başladıktan 2 gün sonra her interne birer hasta yatağı verilerek bu yatağa yatan hastalardan (İntern hasta yatağı) bizzat sorumlu olacak. Hastanın sabah muayenesi ve değerlendirilmesini yapacak ve kıdemli asistanla birlikte hastayı takip edecek ve eğitsel vizitlerde hastayı sunacak.

Uygulamalar:

Serviste çalışan intern Çocuk yoğun bakım veya acil serviste NGS sonda ve üratral sonda takılması, enjeksiyon işlemleri kıdemli asistan ile mutlaka birer kez yapılacak

Periferik yayma değerlendirmesi uygulamasını kıdemli asistan ile 3 adet yapacak ve 1 tanesini kendisi değerlendirecek

İdrar analizi her intern bir kez en kıdemli asistanla mutlaka yapacak.

 

2.      Çocuk Acil servis çalışma düzeni:

Çalışma başladıktan 2 gün sonra hastaları ilk karşılayan intern olacak. İntern ilk muayeneyi yapacak ve asistanla birlikte değerlendirecek. Kötü hasta veya çok toksik hastaların ilk değerlendirmesi asistanlarla birlikte yapılacak.

Her intern acil serviste bir yatağın sorumluluğunu alıp tüm sorumluluğu alarak kıdemli asistanla birlikte izleyecek. Her sabah muayenesini yapacak ve öğretim üyesi vizitinde hastayı sunacak.

Uygulamalar:

Çalışan intern çalıştığı sürede 5 adet reçete (Otitis media, sinüzit, tonsillit, idrar yolu enfeksiyonu, akut gastroenterit için birer adet reçete yazacak ve hastanın protokol numarası adı soyadı gibi tüm bilgiler yazılacak)

Ventolin uygulama işlemi (Ventolinin hazneye konulup hastaya uygulama işlemi hemşireyle birlikte) en az bir kez mutlaka yapılacak.

 

3.      Genel Pediatri polikliniğinde çalışma düzeni:

Poliklinikte çalışmaya başladıktan 2 gün sonra hasta anemnezi alma, değerlendirme işlemlerinde tam sorumluluk alacak. Asistanla birlikte son değerlendirme yapılacak. Hasta alımında daha basit hastaların verilmesi asistan tarafından sağlanmaya çalışılacak.

Uygulamalar:

İnternler Pazartesi ve Salı günü sabah 08:30-12:00 arası kan alma bölümünde kan alma ve PPD uygulaması işlemlerini uygulamak için çalışacak

Otitis media, sinüzit, tonsillit, idrar yolu enfeksiyonu, akut gastroenterit birer adet reçete yazacak ve hastanın protokol numarası adı soyadı gibi tüm bilgiler yazılacak). Reçeteleri asistan kontrol edecek ve intern adı ve soyadı altına kaşe ve imza atacak.

 

4.      Çocuk Allerji polikliniği çalışma düzeni:

Çalışmaya başladığı gün hasta karşılama, amemnez alma, solunum muayenesi ve tetkik istemeyi öğrenecek ve 3. günden itibaren kendi başına hasta bakacak ve asistana danışarak hasta değerlendirip tedavisini düzenleyecek.

Uygulamalar:

Çalışan intern Perşembe günü Allerji laboratuarında immunoterapi hastalarına SC enjeksiyon yapacak

 

5.      Çocuk kardiyoloji polikliniği çalışma düzeni:

Çalışmaya başladığı gün hasta karşılama, anemnez alma, kardiyolojik muayene ve tetkik istemeyi öğrenecek ve 3. günden itibaren kendi başına hasta bakacak ve asistana danışarak hastayı değerlendirip tedavisini düzenleyecek.

Uygulamalar:

Çalışan intern pazartesi günü öğleden sonra 13.30-16.00 arası işlem odasında EKG çekimi yapacak

 

6.      Çocuk endokronoloji polikliniği çalışma düzeni:

Çalışmaya başladığı gün hasta karşılama, anemnez alma, endokronolojik muayene ve tetkik istemeyi öğrenecek ve 3. günden itibaren kendi başına hasta bakacak ve asistana danışarak hastayı değerlendirip tedavisini düzenleyecek. Asistan arkadaşlarım özellikle endokronoloji polikliniğine ilk defa başvuran ve henüz tanısı konulmayan hastaları intern arkadaşların hazırlamasını sağlayacak.

 

 

Notlar:

Öğrenci değerlendirme formunda yapılmayan işlemler boş bırakılacak.

Asistanlar yapılmayan uygulamalar için imza atmayacak.

1 hafta öncesi karne ön kontrolü Doç. Dr Ahmet AKÇAY tarafından yapılacak.

Her türlü sorunlarınız ve önerilerinizi Doç. DR. Ahmet AKÇAY’a iletebilirsiniz

 

 3967