TUTANAK


 


Çocuklarda inek sütü ve diğer gıdalara karşı allerji olup olmadığına anlamak için yapılan kanda spesifik allerji kitlerinden fx5 (yumurta beyazı, süt, morino balığı, buğday unu, yer fıstığı, soya fasülyesi karışımı), f245 (yumurta), F2 (Süt proteini) spesifik IgE kitleri ihtiyacı vardır. Şu anda bu testler yapılamamaktadır. Gıda alerjisi testi küçük bebeklerde konulamamaktadır. Bilginize sunulur.


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Gaziantep Çocuk Hastanesi


Çocuk Alerji Uzmanı


                                                                                                9.3.2010


 GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE


 


Çocuklarda inek sütü ve diğer gıdalara karşı allerji olup olmadığına anlamak için yapılan kanda spesifik allerji kitlerinden fx5 (yumurta beyazı, süt, morino balığı, buğday unu, yer fıstığı, soya fasülyesi karışımı), f245 (yumurta), F2 (Süt proteini) spesifik IgE kitleri ihtiyacı vardır. Şu anda bu testler yapılamamaktadır. Gıda alerjisi testi küçük bebeklerde konulamamaktadır. İhtiyaç duyulan test kitlerinin alınması için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


 


Gerekli olan testler aşağıdaki gibidir:


 


fx5 (yumurta beyazı, süt, morino balığı, buğday unu, yer fıstığı, soya fasülyesi karışımı): 300 adet


f245 (yumurta): 100 adet


F2 (Süt proteini) spesifik IgE 150 adet


 


 


 


Doç. Dr. Ahmet AKÇAY


Gaziantep Çocuk Hastanesi


Çocuk Alerji Uzmanı


                                                                                                9.3.2010T.C.


SAĞLIK BAKANLIĞI ………………


HASTANESİ      BAŞTABİPLİĞİ


                                               ……………..


           


 


 


KİT KARŞILIĞI ALINACAK ALLERJİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ


 


 


 


 


 


 


A. KONU : Allerji cihazı ve bu cihazda kullanılacak reaktiflerin temini


 


B. CİHAZDA KULLANILACAK KİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ


 


     B.1   Teklif edilecek reaktifler,rektiflerle birlikte teklif edilen cihazla tam uyumlu olmalıdır


     B.2   Teklif edilen reaktiflerin test sayısı hesaplanırken reaktifleri kullanacak cihazın


              güvenilir sonuçlar vermek kaydı ile birim teste harcayacağı reaktif miktarı dikkate


              alınarak hesaplanmalıdır


     B.3   Satın alınacak kitlerin cins ve sayısı aşağıda belirtilmiştir


                           S.P. IgE Mix (, Gıda karışımı (Yumurta beyazı, süt, morinobalığı, bugday unu, yer fıstığı, soya fasülyesi), 300 test


                         S.P. Tek alerjen IgE (yumurta : 100 adet, süt 150 adet): 250 test


   B.4   Allerjenler, panel şeklinde olmayıp çoktan seçmeli olacak, her bir alerji testi


              bağımsız olarak teklif edilecek, hasta klinik tablosuna göre hekim her hasta için


              farklı  testleri isteyebilecektir. Bu anlamda strip testler kesinlikle kabül edilmeyecektir.


     B.5   Testler teslim tarihinden itibaren en az 6 miyadlı olacak.


     B.6   Sözleşme süresi boyunca ambalajı açılmamış testler son kullanma tarihinden 3 ay


              önce firmaya haber vermek  koşulu ile uzun miyatlılarla değiştirilecektir


     B.7   İhale uhdesinde kalan firma 15 gün içerisinde  cihazı kuracaktır..


     B.8.  Amabalajı açılmamış testler birbiriyle değiştirilebilmelidir. (örneğin yumurta spesifik IgE Süt Spesifik IgE ile değiştirilebilmelidir. 


C. ALLERJİ CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ


 


    C.1   Cihazın    Çalışma    yöntemi,    Fluoraenzim İmmunoassay  (FEIA),


              veya Chemulımmunesan   metodlarından biri olmalıdır.


    C.2   Cihaz Spesifik IgE, anti gliadin IgG, Anti gliadin IgA testlerini çalışabilmeli,tüm kitler aynı marka olmalıdır.


    C.3   Gerekli durumlarda cihaz hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Sonuçlar bir


             bilgisayar yardımı ile üzerinde hasta adı, hasta sonuçları,protokol numarası ve referans


             değerleri bulunan bir rapor halinde alınabilmelidir. Cihaz hasta bazında sonuçları


             saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır  


    C.4   Teklif edilen cihaz tam otomatik olup,serum ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar kullanıcı müdahalesine gerek duyulmamalı,Tam Otomatik olmalıdır.


    C.5   Pipetleme yapan iğnede seviye dedektörü olmalıdır


    C.6   Cihazla ilgili her türlü kalibratör,reaktif,mikroplak veya küvet gibi her türlü sarf malzeme


             firma tarafından karşılanmalıdır


    C.7   Teklif edilen cihaz 5 yaşından büyük olmamalıdır


    C.8   Her bir test için kullanılan serum miktarı 50µl yi geçmemelidir


    C.9   Cihaz için gerekli donanım (klima ve ups ) firma tarafından temin edilmelidir


    C.10 Cihaz bir yüklemede en az 45  test çalışabilmelidir.


 


  


D.TERCİH NEDENİ OLABİLECEK ÖZELLİKLER


 


D.1.  Referans hastane fazlalığı


D.2   Geniş allerjen seçeneği


 


E.  CİHAZIN MONTAJI


 


      Cihazın montajı firmaya aittir. Kurumun göstereceği yere firma ücretsiz monte edecektir.


      Cihazın çalışması için elektrik,su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır


 


   F.    EĞİTİM


       Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır.Eğitimin yeterli olup


       olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Firma cihazın kullanma kılavuzunu Türkçe


       olarak verecektir


 


G.   GARANTİ VE TEKNİK SERVİS


       Tamamıyla firmanın sorumluluğunda olacak ve karşılaşılan olası problemler 24 saat


       içinde firma tarafından çözülecektir. Bu taahhüdü ihaleyi alan firma ile distribütör firma


       ayrı ayrı vereceklerdir.


 


H.    KABUL VE MUAYENE


      


       H.1  Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz muayene komisyonunca yapılacaktır


       H.2  Muayene ve kabul esnasında firma yetkilisi mutlaka bulunacaktır


       H.3  Muayene ve kabul esnasında ortaya çıkabilecek hasar ve her türlü masraf firmaya aittir


 


I -TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI


 


       I.1.  Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ‘………………….marka………………………………..model


……………………….cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi ‘’ başlığı


Altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdından yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.


 


       I.2.  Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlayamayan firmanın teklifleri red edilecektir.


 


       I.3. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyecektir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.


 


       I.4. Cihaz ve reaktif ile ilgili tüm teknik dökümanlar teklifle birlikte verilecektir.


 


       I.5. Firmalar reaktif ve cihazın menşeleri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir. Sistemde


kullanılacak testlerin ve Cihazın CE belgelerini sunacaklardır


 


       I.6. Satıcı firma distribütör firmadan alacağı  YETKİ belgesini sunacaktır


 


       I.7. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir


 


 


 

 4105