Sonuç için tıklayınız


Sayın SGK Müdürü,


Devlet hastaneleri dahil bir çok hastanede, özel hastane ve tıp merkezlerinde deri prick testleri veya kanda alerjenlere spesifik IgE testleri yapılmakta ve SGK paket anlaşması olmasından dolayı ücret ödenmediği için ilgi hastaneler yatış gösterip haksız yere çok ciddi maddi kazanç elde etmeye devam etmektedirler. SGK’nın ciddi boyutlara varan bu maddi kayıpların önlenmesi için alerji deri pirck testi ve kanda spesifik IgE testleri için yatış yapılsa bile ücret ödenmemesi (Çocuk alerji uzmanı istemesi halinde ek 10C kapsamında yer alması uygundur. Ayrıca alerji uzmanlarınca da suistimale açık olmaması için deri prick testi 10 allerjen ve kanda spesifik IgE için 5 allerjen (Örneğin yumurta, süt alerjen spesifik IgE gibi) için ödeme yapılması uygundur. Aksi takdirde SGK ciddi boyutlara varan (1 test için 1000 TL gibi) maddi kayıplarına devam edecektir. Ben çocuk alerji uzmanı olmama rağmen çok nadir kanda spesifik IgE istememe ve istesem de en fazla 5 spesifik IgE istememe rağmen tıp merkezlerince 40 lı test istenmesi çok vahimdir.


İlgili hastanelerin bu işlemleri hastalara yatış yaparak yapmaktadır (SGK poliklinik hastalarında bu testlere ücret ödemediği için ücret talebinde bulunmak için haksız olarak yatış gösterilmektedir.). Deri prick testi hastanın sağlıklı olduğu dönemde yapılmakta olup yatarak yapılması doğru değildir. Kanda spesifik IgE testlerimin ise büyük bir anlamı yoktur. Çeşitli tıp merkezleri ve hastanelerde yapılan  test raporları incelendiğinde testlerin yapılma metotlarının bile yanlış olduğu görülmektedir. Hastaların bu denli kandırılması kabul edilemez.


 


Önerilerim:


Alerji Uzmanı olmayan doktorların istediği alerji deri prick testi ve kanda spesifik IgE testlerine ücret ödenmemesi


Bu testlerin ek 10C kapsamına alınması ve ancak alerji uzmanı istemesi halinde ücret ödenmesi


Alerji uzmanlarınca da suistimale uğramaması için;


Kanda spesifik IgE için en fazla 3-5 teste kadar ücret ödenmesi (süt, yumurta, fıstık spesifik IgE için)


Alerji deri prick testi için 10 teste kadar paket ücret ödenmesi (örneğin 60 TL)


 


Bu önerilerim gerçekleşirse SGK çok büyük maddi kayıplardan kurtulacaktır. 1000 TL yerine en fazla gerekli durumda 80-90 TL ile en verimli testler yapılmış olacaktır. Aynı zamanda uzmanluğı olmayan kişilerin de test yapmasının önüne geçilip insanların kandırılmasının önüne geçilecektir. Önemli olan test yapmak değil bu konuda uzman olan kişilerce bu testlerin yorumlanmasıdır.


 


Astım Raporları Hakkında


Lüzümsuz bir çok hastaya astım raporu verilmekte ve solunum testi istenmektedir.


Bu konuda astım raporlarını hastanede göğüs hastalıkları uzmanı ve alerji uzmanı olan hastanelerde astım raporunun sadece bu uzmanlarca verilmesi ve solunum fonksiyon testlerinin da ancak bu uzmanlarca yapıldığında ücretlendirilmesi ile de gereksiz astım ilaçlarının yazılması ve gereksiz solunum testi yapılmasının önüne geçilebilecektir. Bu uzmanların olmadığı şehirlerdeki hastanelerde bu raporların çıkarılması için tolarans gösterilebilir.


 


 


Doç. DR: AHMET AKÇAY


Gaziantep Çocuk Hastanesi


Çocuk Alerji Uzmanı


 


Tel: 533.6495069


 


 


 

 37