Solunum yetmezliğine yakın hastalar için akciğer trnsplantasyonu tedavi olarak son çaredir. Akciğer trnsplantasyonu için en son kriterler ilerleyici akciğer bozulmasını gösteren FEV1 de <%30, hastaneye yatış sıkılığını artmasıyla ortaya çıkan fonksiyonel bozulmanın artması, fazla miktarda kanlı balgam gibi hayatı tehtit eden kompliklasyonlardır. Amerika’da transplant cerrahisi için son bekleme zamanı alıcının kan tipine bağlı olarak 2-3 yıldır. 1 yıllık yaşam %80 gibi erken sonuçlarda önemli iyileşme olmasına rağmen kronik rejeksiyonun uzun süreli komplikasyonları 5 yıllık yaşam oranı yaklaşık %50'lik başarıyla sınırlıdır. Türkiye’de henüz akciğer transplantasyonu kistik fibrozisli hastalar için yapılamamaktadır.

 4232