Akciğerde biriken balgamın uzaklaştırılması için yapılan ilaç tedavi

Tedavi koyu yapışkan balgamın akciğerlerdeki havayollarından temizlenmesi için yapılmaktadır. Bunun için balgamın yapışkanlığı azaltılmalı ve öksürükle balgamın temizlenmesi için çeşitli teknikler kullanılmalıdır.  

İki farklı ilaç nebülizasyon dediğimiz buhar aletiyle verilerek balgam yapışkanlığını azaltmak için kullanılır: Bunlar N-asetil-sistein ve Pulmozyme’dir.  

 

N-asetil sistein: Balgam yapışkanlığını azaltır. Havayollarında spazm raporlarından dolayı kullanımı sınırlıdır. Bu problem eğer bronkodilatörle birlikte ilacın sulandırılmasıyla uygulanırsa azaltılabilir.

 

Pulmozim: Balgamdaki yapışkanlığını azaltır. Pahalı bir ilaçtır. İlacın kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Hipertonik sodyum klorür: %6-7 konsantrasyonlarda inhalasyon yoluyla uygulanan hipertonik sodyum klorürün balgamın akışkanlığını artırdığı gösterilmiştir.

 29486