Akciğer hastalığının tedavisi

Tedavinin amacı akciğerlerde balgam birikmesini engellemek ve mikropların akciğerde yerleşmesini engellemektir. Tedavi çocuğun ömrünü uzaması ve hayat standartının yükseltilmesi açısından çok önemlidir. 

İleri derecede hastalığı bulunanlar ve ataklar sırasında uygulanan tedaviye rağmen rahatlamayan hastalar hastaneye yatırılarak hastane koşullarında tedavilerine devam edilmelidir.

Hastalığın tedavisi mutlaka yapılan tetkikler sonucunda hastalığın derecesine göre planlanmalı ve verilecek ilaçlar düzenli kontroller yapılarak hekim tarafından ayarlanmalıdır.

Yetersiz ve dengesiz beslenme pek çok hastalıkta olduğu gibi 
solunum sistemi hastalıklarının oluşumunda da risk faktörlerinin 
başında gelmektedir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, gerek bu 
hastalıklardan korunmada gerekse hastalık oluştuktan sonraki tedavi 
süresince büyük önem taşımaktadır.   
Kronik akciğer infeksiyonlarında özellikle kronik reinfeksiyon tüberkülozunda akciğer kanserinde kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının ileri dönemlerinde halsizlik iştahsızlık zayıflama husule gelir. Zayıflama tü*berkülozda infeksiyonun toksik ve metabolik etkisiyle akciğer kanserinde tü*mörün sistemik ve salgısal etkisiyle kronik obstrüktif akciğer hastalarında hi*poksemiyle ve dispepsi ile ilgilidir. Tüberküloz hastalarında iyileşme başlayın*ca hastaların iştahı artar ve kilo almağa başlarlar.

 

                                                                         

 4221