Allergovit

 

İlaç Fotoğrafı: Allergovit

Dozaj gereksinimleri değişkendir ve hastanın verdiği cevaba göre bireye özel olmalıdır. Aşağıda listelenmiş olan dozaj tavsiyeleri yalnızca başvuru amaçlıdır.   Bir hastanın hassasiyet derecesi, alerjik geçmişinin tamamından ve alerji testinde görülen reaksiyonlardan öğrenilir.   Düzenli doz artışları gereklidir. Ancak sonuncu doz iyi tolere edildiyse doz artışına geçilebilir. Yoksa, sonuncu doz tekrarlanmalı veya azaltılmalıdır.   Aşağıdaki direktifler kullanılabilir:

Yoğun lokal reaksiyon: İyi tolere edilmiş en son dozu tekrarlayın.

Hafif sistemik reaksiyon: En son dozu 2-3 seviye azaltın.

Ciddi sistemik reaksiyon: Güç A’yı (veya güç 0’ı) kullanarak tedaviye yeniden başlayın.   Tedaviye devam kararı, alerjik reaksiyonların seyri ve ciddiyetine göre verilmelidir.

 

İlk Tedavi Mevsimsel alerjen immünoterapisi (bkz yukarı), beklenen polen mevsiminin 7 hafta öncesinden geç olmamak kaydıyla mevsiminden önce başlatılmalıdır. Polenlerin salınmasından yaklaşık bir hafta öncesine kadar enjeksiyonlar verilir. Fındık ağacı ve kızıl ağaç gibi erken çiçek açan ağaçların Ocakta hatta daha öncesinde polen yaymaya başlayabileceğini unutmamak gerekir.   Allergovitâ mevsim öncesi kısa dönemli tedavi, terapötik olarak aktif bir allergoid dozu elde edebilmek için 7 tane enjeksiyondan oluşur.   Tedavi, her zaman için, en düşük yoğunlukta en düşük dozla (güç A) başlatılmalıdır.   Çocuklarda ve fazla duyarlı hastalarda, Allergovitâ seyreltici kullanılarak doktor tarafından hazırlanmak üzere, güç = 0’ı (güç A’nın 1/10’nuna eşit) kullanarak özel hiposensitizasyonun başlatılması gerekebilir.   Giderek artan dozlardaki enjeksiyonlar 7 günlük aralıklarla verilmelidir. Herhangi iki enjeksiyon arası 7 günden az olmamalı iken, enkesiyon aralığında 14 güne kadar çıkmak da kabul edilebilir. Eğer mevsim öncesi spesifik hiposensitizasyonun çok erken başlaması, hastanın kendine özel maksimum dozu aldığı zaman ile doğal polen mevsimi arasında daha uzun bir aralığa yol açarsa, polen salınımının başlaması beklenen zamandan yaklaşık bir hafta öncesine kadar enjeksiyon aralığını 4 haftaya yavaş yavaş çıkarmak suretiyle 14 günlük bir aralıktan sonra başka bir enjeksiyon verilebilir. Eğer son enjeksiyondan sonra, iki haftadan (dört haftaya kadar) daha uzun bir süre için ilk tedaviye ara verilirse, tedavinin, güvenlik önlemi olarak son dozun yarısı kadar bir dozla devam etmesi gerekir. Eğer 4 haftadan daha uzun bir zaman dilimi için tedaviye ara verilmişse, tedavi, en düşük yoğunluğun (güç A veya 0) en düşük dozunda tekrar başlatılmalıdır. Doz artışları, özellikle çocuklarda ve çok duyarlı hastalarda, dikkatle yapılmalı, gerekirse de, hastanın kişisel tolerans sınırına ulaşıncaya kadar orta doz seviyeleri kullanılarak artırılmalıdır. Bir hastanın tolerans limiti, kişiye özel maksimum dozdur ve alerjik yan reaksiyonlardan kaçınmak için bu doz asla aşılmamalıdır. Her ne kadar maksimum doz, güç B’de 0.6 ml ise de, hastanın kişisel maksimum dozu daha düşük olabilir.

Dosaj Talimatları

 

Kullanım talimat ve bilgilerinin yerine getirilmesi gereklidir. Kişisel maksimum dozu aşmayın.

 

 

Karışım:

 

Hasta:

 

Ref. No.:

 

 

İlk Tedavi veya Sürdürüm Tedavisi

 

 

 

Güç

 

 

 

Dozaj

ml

 

Kişisel Doz

ml

 

 

Zaman

Tarih

 

 

Görüşler

Enjeksiyon

Dozajın izlenmesi

 

 

A

 açık mavi etiket

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

koyu mavi etiket

 

 

 

 

 

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürdürüm Tedavisi Spesifik allerjen immünoterapinin sürdürülmesi genellikle, yeni bir güç A ve B paketinin (bkz. “İlk Tedavi”) kullanılmasıyla ertesi yılın mevsim öncesinde gerçekleşir.

Eğer çiçek açma zamanında tedaviye devam edilirse, yaklaşık 2 haftalık bir aralıkla (aralıklar daha sonra 4 haftaya çıkarılacaktır) ulaşılan maksimum dozun %5-20’si verilebilir.

Azaltılan dozu çiçek açma zamanının sonunda vermeye başlayın ve kişisel maksimum doz seviyesine tekrar ulaşılıncaya kadar her iki haftada bir bu azaltılmış dozu ikiye katlayın. Enjeksiyonlar arası aralıklar bundan sonra 4 haftaya yavaş yavaş çıkarılabilir. Sürdürüm tedavisi için yeni bir pakete başlarken, yeni paketten alınacak olan ilk doz hastanın aldığı son dozun %50’sinden fazla olmamalıdır. Bundan sonra, eğer doz iyi tolere edilmişse ve orta seviye kullanarak, doz hastanın maksimum dozuna çıkarılabilir (7-14 gün aralıklarla).

Son enjeksiyondan sonra sürdürüm tedavisine 4-6 hafta ara verilirse, tedavinin önlem olarak, son verilen dozun yarısını geçmeden yapılmalıdır. Eğer tedaviye 6 haftadan fazla ara verilmişse, güç A ve B kullanılarak tedavinin yeniden başlatılması gerekir (bkz. “İlk Tedavi”).

 

Hasta:

 

Sürdürüm Tedavisi

 

 

 

Güç

 

 

 

Dozaj

ml

 

Kişisel Doz

ml

 

 

Zaman

Tarih

 

 

Görüşler

Enjeksiyon

Dozajın izlenmesi

 

 

 

B

koyu mavi etiket

 

 

 

 

 

Güç B

için maksimum dozaj 0.6 ml’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeksiyon Metodu ve Süresi Enjeksiyon, kısa bir eğimli iğne kullanılarak, bir doktor tarafından steril koşullarda, dirseğin yaklaşık 13-15 cm yukarısından üst kolun ekstensor tarafına yavaş ve derin deri altı olarak yapılmalıdır. Derinin çimdik şeklinde sıkıştırılması, derin deri altı enjeksiyonunu kolaylaştırır. Enjeksiyon sonrasında, enjeksiyon bölgesinin 5 dakika kadar sıkılması gerekir. Her enjeksiyondan sonra hastanın en az 30 dakika gözetimde kalması ve bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. Aynı günde iki depo ürünüyle paralel tedavi alan hastalarda, iki enjeksiyon arasında en az 30 dakikalık bir ara olmalıdır. İlk vuruş hiç bir yan etkisi olmadan tolere edilmedikçe ikinci enjeksiyon yapılmamalıdır. Akümülasyondan kaynaklanan sonuçlardan kaçınmak için, iki enjeksiyon arasını 2-3 günde tutmakta fayda vardır. Aynı içerikteki iki enjeksiyon arasında en az 7 gün olmalıdır. Farklı alerjen içerikleri, her zaman, sağ ve sol üst kola ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

Sonuç, diğer faktörlerin yanısıra, hiç bir zaman aşılmaması gereken hasta maksimum dozuna bağlıdır (bkz Dozaj Talimatları). Tedavinin süresi genellikle 3 yıldır. Semptomlarda dikkate değer bir iyileşme ve rahatlama görüldükten sonra mümkünse bir yıl boyunca tedaviye devam edilmelidir.

 

Aşırı Doz

 Aşırı doz alımı, anafilaktik şoka yol açan alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaktik reaksiyonların tedavisi için bkz "Anafilaksinin Acil Tedavisi"

 

 

Aşı ve immunoterapi: Viral veya bakteriyel patojenlere karşı eş zamanlı aşılama yapılan hastalarda,  en son hiposensitizasyon enjeksiyonu ve aşı arasında en az bir haftalık bir aralık olmalıdır. Özel alerjen immünoterapisi, dozu yarıya indirerek aşıdan sonra 2 hafta devam etmelidir. Bundan sonra, dozaj talimatlarına bağlı kalmak suretiyle dozaj, 7 ile 14 gün arası aralıklarla artırılabilir. 

 

Her enjeksiyondan önce

• kullanılacak ürün, hasta ismine, kompozisyona ve yoğunluğuna göre kontrol edilmelidir.

• yüzerliğin eşit şekilde dağıtılması için, ampül kuvvetlice çalkalanmalıdır.

 

Uyarı: Hastalarda enjeksiyon sonrası yorgunluk görülebilir.

 

Diğer ürünlerle etkileşimler

Alerji rahatlatıcılarının (örneğin, antihistaminler, kortikosteroidler, mast hücresi stabilizatörü) eşzamanlı kullanımı veya antihistamin faaliyetli ilaçlar hastanın tolerans eşiğinde değişikliğe yol açabilir ve böylelikle, bu ilaçların kullanımı bırakıldıktan sonra, bu zaman içerisinde alınan Allergovitâ dozu, alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için azaltılmak zorunda kalınabilir. 

 

Alerjen enfeksiyonundan birkaç saniye veya dakika sonra, genelde lokal cevabın gelişiminden önce, anafilaktik şok meydana gelebilir. Alarm verici tipik semptomlar, kaşınma, dil üstü ve altında, boğazda, avuçlarda ve ayak tabanlarında sıcaklık hissidir.

 

Farklı iki aşı uygulanması

Aynı günde iki depo ürünüyle paralel tedavi alan hastalarda, iki enjeksiyon arasında en az 30 dakikalık bir ara olmalıdır. İlk vuruş hiç bir yan etkisi olmadan tolere edilmedikçe ikinci enjeksiyon yapılmamalıdır. Akümülasyondan kaynaklanan sonuçlardan kaçınmak için, iki enjeksiyon arasını 2-3 günde tutmakta fayda vardır. Aynı içerikteki iki enjeksiyon arasında en az 7 gün olmalıdır. Farklı alerjen  içerikleri, her zaman, sağ ve sol üst kola ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

 

Depolama ve saklama endikasyonları

Karışım buzdolabında 2 °C ve 8 °C arasındaki sıcaklıkta saklanmalıdır (dondurmayın!).

Çoçukların erişemeyeceği yerde saklayın!

Prospektüs için tıklayınız

 4637