Cilt testi yapılmaya başlamadan önce bazı önlemler alınmalıdır.


   1. Sistemik reaksiyonlara müdahale edebilecek bir doktor olmadıkça test yapılmamalıdır.

  2. Acil ilaçlar hazır bulunmalıdır; 1/1000 epinefrin şırıngaya çekili olmalıdır.

  3. Allerji hastalığının belirtileri tedavi edilmiş olmalıdır

  4. Alerjen ekstreleri standardizasyonu uygun olmalıdır.

  5. Test konsantrasyonları uygun olmalıdır

  6. Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır

  7. Normal ciltte test yapılmalıdır

  8. Dermografizm için hasta değerlendirilmelidir

  9. Hasta tarafından alınan ilaçlar tespit edilmeli ve kayıt edilmelidir. Son doz zamanı tespit edilmelidir.

  10. Reaksiyon kaydı histamin için 10 dakika alerjenler için 15 dakika olmalıdır.

 1983