Muayenahanemizde Yapılan Testler:  

    1. Allerji deri testleri   

    2. Solunum Fonkiyon Testleri                                      

    3. İmmunoterapi (Aşı tedavisi)

                          

                                          

               

         

 2686