T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2012 ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ 1,2
  Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. aynı sonu 12. ay 18-24 ay İlköğretim
1. sınıf
İlköğretim
8. sınıf
Hep B I II     III        
BCG     I            
DaBT-IPA-Hib     I II III   Rapel    
KKK           I   Rapel  
OPA              
Td                
DaBT-IPA                
KPA     I II III Rapel      
 
Hep B: Hepaiit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
DaBT-IPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio
Rapel: Pekiştirme dozu
KPA: Konjuge Pnomokok aşısı
1 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: 13.03.2009/7941
2 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi Okul Aşılamaları konulu, 11.10.2010 tarihli B100TSH0110005 no'lu Genelgesi

 

Çocuğunuzun aşı günlerini hesaplamak için buraya tıklayın…

 2452