Astımlı hastaların çoğunda alerjik nezle de birlikte vardır. Alerjik nezle astımın kötüleşmesine neden olabilmektedir. Küçük çocuklarda astım ve alerjik nezle sıklıkla birlikte görülmesine rağmen ergenlikten sonra tek başına alerjik nezle gelişebilmektedir. Alerjik nezlesi olan çocukların %20’sinde daha sonra astım gelişebilmektedir. Astım teşhisi konan hastalarda mutlaka alerjik nezle, alerjik nezle tanısı konulan hastalarda da mutlaka astım araştırılmalıdır. Astım ve alerjik nezlenin gelişme mekanizmaları benzerdir.

Alerjik nezlenin tedavi edilmesi astımın da düzelmesine neden olabilir. Her iki hastalığın tedavisi ile istenen başarı elde edilebilmektedir. 

 5205