Astım

Astım tanısı olan hastanın gerektiğinde kısa etkili B2 agonist (salbutamol sulfate, terbutalin sulfate) 4x2, uzun etkili B2 agonist (Formoterol fumarat ve Salmetrol) 2x1, theophylline 2x1, inhale steroidler (fluticasone propionate, budesonid) 2x1, lökotrien resöptör düzenleyiciler (Montelukast 1x1, zafirlukast 2x1), kombine preparatlar (Salmeterol xinafoate ve fluticasone propionate kombinasyonu, budesonid ve formetrol kobinasyonu) 2x1 dozlarında kullanması ve yılda bir defa İnfluanza aşısı (Grip aşısı), 5 yılda bir Pnömokok aşısı (Pnömo 23) yapılması uygundur.

 

Alerjik Rinit

Alerjik rinit tanısı konan hastanın gerektiğinde antihistaminik (loratadine, desloratadine, cetirizine, Levosetirizin, fexofenadine ) 1x1, nazal antihistaminik (Azelastin) 2x2, lökotrien resöptör düzenleyiciler (Montelukast 1x1, zafirlukast 2x1), Mometazon furoat monohidrat ve fluticasone propionate burun spreyi 1x2, Dekonjestan amaçlı burun spreyleri (xylometazoline HCL, oxymethazolin) 3x1 (5 gün) dozlarında uygulanması ve influanza aşısı (Grip aşısı) yapılması uygundur.

 

Alerjik konjunktivit veya alerjik rinokonjunktivit

Alerjik konjunktivit veya alerjik rinokonjunktivit tanısı konan hastanın Disodium cromoglycate 4x1, cromolyn sodium 4x1, olopatadine 4x1 dozlarında kullanması uygundur. 

 

Mevzuat

6.2.24. Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri

(1) Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

 

6.2.24.A- Astım tedavisinde

(1) Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir.


 

45

(2) Montelukast, zafirlukast, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

(1) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

(2) Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

6.2.24.C- Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde

(1) Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

6.2.24.Ç- Mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde

(1) Nasal kortikosteroid preparatları; 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil), yalnızca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Alerji, Klinik İmmünoloji veya KBB Hastalıkları Uzmanları tarafından reçete edilir.

 

Prof. Dr. Ahmet AKÇAY Çocuk Hastalıkları, Çocuk Alerji Astım, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İstanbul Alerji, Harbiye Mahallesi, Teşvikiye caddesi, No: 37, Kat: 3, Şişli, İstanbul Randevu ve bilgi için: 0850 433 93 93 (09-18 aranabilir)
ASTIM VE ALLERJİK RİNİT İLE İLGİLİ YORUMLAR

YORUM EKLE