Astım

Astım tanısı olan hastanın gerektiğinde kısa etkili B2 agonist (salbutamol sulfate, terbutalin sulfate) 4×2, uzun etkili B2 agonist (Formoterol fumarat ve Salmetrol) 2×1, theophylline 2×1, inhale steroidler (fluticasone propionate, budesonid) 2×1, lökotrien resöptör düzenleyiciler (Montelukast 1×1, zafirlukast 2×1), kombine preparatlar (Salmeterol xinafoate ve fluticasone propionate kombinasyonu, budesonid ve formetrol kobinasyonu) 2×1 dozlarında kullanması ve yılda bir defa İnfluanza aşısı (Grip aşısı), 5 yılda bir Pnömokok aşısı (Pnömo 23) yapılması uygundur.

 

Alerjik Rinit

Alerjik rinit tanısı konan hastanın gerektiğinde antihistaminik (loratadine, desloratadine, cetirizine, Levosetirizin, fexofenadine ) 1×1, nazal antihistaminik (Azelastin) 2×2, lökotrien resöptör düzenleyiciler (Montelukast 1×1, zafirlukast 2×1), Mometazon furoat monohidrat ve fluticasone propionate burun spreyi 1×2, Dekonjestan amaçlı burun spreyleri (xylometazoline HCL, oxymethazolin) 3×1 (5 gün) dozlarında uygulanması ve influanza aşısı (Grip aşısı) yapılması uygundur.

 

Alerjik konjunktivit veya alerjik rinokonjunktivit

Alerjik konjunktivit veya alerjik rinokonjunktivit tanısı konan hastanın Disodium cromoglycate 4×1, cromolyn sodium 4×1, olopatadine 4×1 dozlarında kullanması uygundur. 

 

Mevzuat

6.2.24. Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri

(1) Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

 

6.2.24.A- Astım tedavisinde

(1) Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

45

(2) Montelukast, zafirlukast, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

(1) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

(2) Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

6.2.24.C- Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde

(1) Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 

6.2.24.Ç- Mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde

(1) Nasal kortikosteroid preparatları; 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil), yalnızca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Alerji, Klinik İmmünoloji veya KBB Hastalıkları Uzmanları tarafından reçete edilir.

 

 8879