Besin alerjenlerinden nasıl korunacağız? sorusuna cevap arıyoruz. Besin alerjisi bir çok alerjik hastalığı tetikleyebildiği gibi astıma da neden olabilmektedir.
Şöyle ki;
Besin alerjilerinin astım için rolü çok fazla değildir. Besin alerjisi açıkça gösterilinceye kadar (Yükleme testleri gereklidir) yiyeceklerden uzak durmak önerilmemektedir. Besin alerjisi gösterildiğinde besin alerjeninden sakınmak astım alevlenmelerini azaltabilir. Besin ve ilaç koruyucu maddesi olarak kullanılan süfatlar İşlenmiş patetes, karides, kurutul- muş meyvalar, bira ve şarapta bulunur. Şiddetli astım alevlenmelerine yol açabilir. Besin alerjisi bebeklik döneminde daha çok ortaya çıkar.
Astım alevlenmesi olasalığı süfat miktarına, hastanın duyarlılığına, sülfat formuna ve sülfatla indüklenen reaksiyon mekanizmasına bağlı değişebilmektedir. Besinlerle alınan diğer maddelerin  astımı alevlendirmedeki rolü çok azdır. Diyet kısıtlamasından önce bu maddelerin etkisi yükleme testiyle doğrulanmalıdır.

Sonuç olarak besin alerjisi, besin koruyucu maddeleri ve besinlerle birlikte alınan diğer maddeler astımda az da olsa rolü olabileceği akılda olmalıdır. Astımlı çocukların koruyucu madde içeren market ürünlerini kullanırken astım belirtilerini artırıp artımadığına dikkat etmesi ve mümkün olduğu kadar tüketmemesi önerilmektedir. 

 3891