Bu bölümde astımlı çocukta dikkat edilmesi gereken bazı özel durumlar anlatılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet AKÇAY

 5363