Astımdan Korunma Yolları

İnsanların yaşadığı ortamlarda bir çok alerjene rastlanabilmektedir. Ancak her alerjen herkese aynı etkiyi yapmaz. Alerjik yatkınlığı olan kişilerde bazı maddelere farklı reaksiyonlara sebep olarak farklı hastalıklara yol açmaktadır.

Astımdan korunmak için bazı yöntemler

Astımdan Korunma YollarıAstıma neden olan alerjenin tespitinden sonra sorunlu alerjenden kaçınmak gerekir. Astıma neden olan alerjenler ev içi alerjenler ve ev dışındaki alerjenler olarak sınıflamak gerekir.
Ev içinde en sık astımı tetikleyeciler ev tozu akarları, evcil hayvan, hamam böceği, kemirgenler ve küflerin alerjenleri yanında sigara ve ev içi hava kirleticileri gibi irrritanlardır.
Ev dışı alerjenler denildiğinde polenler ve küfler akla gelmektedir.
İnsanlar zamanlarının %90’nını genellikle ev içinde geçirdiği için çevresel önlemler genellikle ev içinde alınan önlemlerdir.

Astım Tedavisi

Astım tedavisi için; evlerde alerjen yoğunluğunu azaltmanın etkinliği konusunda çelişkili sonuçlar vardır. Maalesef alerjen azaltılması ile klinik iyileşme bulguları uyumlu değildir. Bununla birlikte astımlı çocuklarda astım korunmak için astıma neden olan alerjenlere karşı önlemler alınmasında fayda vardır. İnsanların yaşadağı ortamlarda rastlanan çok çeşitli alerjenler vardır. Astıma neden olan alerjenin tespitinden sonra sorunlu alerjenden kaçınmak gerekir. Astıma neden olan alerjenler ev içi alerjenler ve ev dışındaki alerjenler olarak sınıflamak gerekir. Evde bulunan alerjenler ve irritanlar sıklıkla astım tetiklenmesine neden olmaktadır. Ev içinde en sık astımı tetikleyeciler ev tozu akarları, evcil hayvan, hamam böceği, kemirgenler ve küflerin alerjenleri yanında sigara ve ev içi hava kirleticileri gibi irrritanlardır.
Evde astım tetikleyicilerini azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Çevresel fiziksel problemlerin önlenmesi ve sigara içilmesinin önlenmesi bu önlemlerin başında gelir.
İnsanlar zamanlarının %90’nını genellikle ev içinde geçirdiği için çevresel önlemler genellikle ev içinde alınan önlemler daha etkili olabilmektedir. Astımdan korunma önemlidir.

 6107