Atopi Nedir

Atopi bir kişinin taşıdığı genetik özellikler nedeniyle alerji gelişimine eğilimli olması halidir. Söz konusu genetik yapı, allerjenlere karşı aşırı immün yanıt vermeyi belirlemektedir. Bu allerjenler; astım, allerjik rinit ve atopik dermatite gibi alerjik hastalıklara neden olur ve toplumun yaklaşık %25’inde görülür.

Atopi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Atopi Dermatit Nedir

Allerjiden yakınan çoğu kişi için atopik yapı söz konusudur. Burada “heredite” dediğimiz kalıtım önemli rol oynar ve ailede birçok kişide allerjik hastalık bulunur. Atopik kişiler, IgE sınıfı antikorları sentezlemeye yani allerjik olmaya genetik olarak yatkındır. Bu IgE antikorları çevrede bulunan polenler, ev tozu akarları yani mite’lara ve küf mantarı sporu gibi allerjenlere karşı reaksiyon verirler.

Allerjik anne ve babaların çocukları arasında da allerjik hastalıkların görülme sıklığı yüksektir. Annesi ya da babası allerjik olan bir çocuğun herhangi bir şeye allerjisinin olması riski %30-45’dir. Hem annesi hem de babası allerjik olan bir çocukta bu risk %45-80’e çıkmaktadır. Eğer anne ve babanın her ikisi de non-atopik ise bu durumda herhangi bir atopik hastalık gelişimi %13’e düşer. Bununla beraber, bazen allerjiler o jenerasyonda görülmeyebilir. Gerçekten de allerjinin kalıtımı çok faktörlüdür.

Atopi Nedir? Bilimsel olarak atopiyi şöyle anlatabiliriz;

Atopi, genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, sıklıkla protein yapıdaki allerjenlerle doğal karşılaşma sonucu duyarlı hale gelmeye (sensitizasyon) ve IgE antikorları yapmaya kişisel ve/veya ailevi eğilimi tanımlar.

Atopinin sonucu olarak bu bireyler astım, rinokonjonktivit veya ekzemaya ait tipik semptomlar geliştirebilirler. “Atopi” ve “atopik” terimleri yalnızca, çevrede sıklıkla rastlanan ve tüm toplumun karşılaştığı fakat büyük çoğunluğun uzamış bir IgE yanıtı oluşturmadığı alerjenlere karşı IgE duyarlılaşmasına olan genetik yatkınlığı belirtmek için kullanılmalıdır. Yani atopi, yüksek IgE yanıtının klinik tanımıdır.

Atopi terimi, serumda IgE antikorları veya pozitif deri testleri ile IgE duyarlılığı gösterilmeden kullanılmamalıdır. Atopik bir bireydeki allerjik semptomlar “atopik astım” örneğinde olduğu gibi atopik olarak nitelendirilebilir. Bununla beraber IgE aracılıklı astım genel olarak atopik astım olarak adlandırılmamalıdır.

Arı zehiri veya bir ilaç gibi daha nadir görülen ve yüksek dozda karşılaşmayı belirten bir allerjene karşı pozitif deri testi veya serumda IgE antikorunun varlığı atopi için tanı kriteri değildir.

 26754