BCG Aşısı
  • En sık yan etki lokal ülserasyon ve lokal lenfadenittir. Hatalı olarak intradermal yerine subkutan yapılması ile olur. İntra-dermal yapılan ve immünitesi normal olanlarda oluşma riski %1 dir. Süpürastif lmayan lenfadenit genellikle sol koltukaltı, servikal ve subklavikular bölgede gelişir. Kendiliğinden düzelir. Lenf bezi multipli gelişir, 2.5 cm’den büyük olursa tetkik edilir.Verem Aşısı
  • Aşıya bağlı osteit çok nadirdir.
  • Aşıya bağlı yaygın enfeksiyon: genelde altta yatan immun yetmezlik hastalarında görülse de genelde çok nadir normal çocuklarda da görülebilir.
 3692