• En sık yan etki lokal ülserasyon ve lokal lenfadenittir. Hatalı olarak intradermal yerine subkutan yapılması ile olur. İntra-dermal yapılan ve immünitesi normal olanlarda oluşma riski %1 dir. Süpürastif lmayan lenfadenit genellikle sol koltukaltı, servikal ve subklavikular bölgede gelişir. Kendiliğinden düzelir. Lenf bezi multipli gelişir, 2.5 cm’den büyük olursa tetkik edilir.


  • Aşıya bağlı osteit çok nadirdir.

  • Aşlıya bağlı yaygın enfeksiyon: genelde altta yatan immun yetmezlik hastalarında görülse de genelde çok nadir normal çocuklarda da görülebilir.

 2593