İlaçlar

Etkileme derecesi

Süre (Gün)

Önemi

H1 antihistaminikler

Cetirizine

Chlorfeniramin

Clemastine

Cyproheptadin

Diphenhidramin

Doxepin

Ebastin

Hidroxyzine

Levocobastin

Loratadine

Mizolastine

Terfanadine

 

++++

++

+++

±

±

++

++++

+++

+

++++

++++

++++

 

3-10

1-3

1-10

1-8

1-3

3-11

3-10

1-10

 

3-10

3-10

3-10

 

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

H1 antihistaminikler

Cimetidine

Ranitidine

 

±

+

 

 

 

Yok

Yok

Kortikosteroidler

Sistemiki kısa etkili

Sistemik, uzun etkili

İnhale

Topikal

 

0

+

0

±

 

 

 

Var

 

Var

B2 adrenarjik agonistler

İnhale

Oral, injeksiyon

Formetorol

Salmetorol

 

±

±

?

?

 

 

Yok

Yok

Diğerleri

Ketotifen

İmipramin

Phenotiazinler

Teofilin

Kromolin

Dopamin

Clonidin

Montelukast

 

++++

++++

++

±

0

+

++

0

 

>5

>10

 

Var

Var

Var

Yok

Spesifik İmmunoterapi

+

 

Yok

 

 4492