Çocuk Alerji Hastalıkları ve Astım Uzmanı

Çocuk Alerji Hastalıkları ve Astım Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı Yanında 3 farklı yandalı mevcuttur. Çocuk Alerji Hastalıkları, Çocuk İmmünoloji Hastalıkları ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı olmak üzere 3 farklı üst ihtisası mevcuttur.

Çocuk Alerji Hastalıkları ve Astım Uzmanlığı

Çocuk Alerji Uzmanı alabilmek için Dünya’daki ülkelerde çok farklı eğitim sistemleri uygulanmaktadır. Kimi ülkede Çocuk doktoru olduktan sonra yandal ihtiası yapılırken bazı ülkelerde tıp fakültesi bitirdikten sonra çocuk alerji yandalı yapılmaktadır. Türkiye’de Tıp Fakültesi bitirdikten sonra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olunmakta daha sonra yandal sınavını kazananlar Çocuk Alerji Hastalıkları konusunda ihtisas yapmaktadır. Bu 3 yıllık ihtisasları sonrasında 2 yıl da devlet hizmet yükümlülüğü yapmakta ve sonrasında Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı diploması alınmaktadır.

Çocuklarda astımın nedenlerinin başında alerji olması nedeniyle yetişkinlerden farklılık göstermektedir. Bu nedenle de çocuklarda astım hastalarının teşhis ve tedavisini genellikle Çocuk Alerji Uzmanları düzenlemektedir.

Çocuk Alerji Hastalıkları denildiğinde;

Astım

-Alerjik Nezle

-Egzama (Atopik Dermatit)

-Besin Alerjisi

-İlaç Alerjileri

-Ürtiker

-Kontakt (Temas) Alerjileri

-Göz Alerjileri

-Mesleki Alerjiler

-Anaflaksi (Alerjik Şok)

-Heriditer Anjioödem hastalıklarını sayabiliriz.

Prof. Dr. Ahmet Akçay Çocuklarda alerji hastalıkları ve Astım konusunda yandalı bulunan ve aynı zamanda Çoocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlığı da olan Türkiye’deki çok az sayıdaki uzmanlardan birisidir.

Çocuk İmmünoloji Uzmanlığı eski yıllarda ayrı bir yandalken 2011 yılında çocuk Alerji Hastalıkları ile birleştirilmesi sonucu Çocuk Alerji Uzmanlığı adı Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Akçay Amerika deneyimi sonrası, İstanbul’da 2016 yılında İstanbul Alerji Merkezi’ni kurmuş ve Türkiye’de alerji hastalıklarının teşhis ve tedavisi konusunda bir öncülük yapmaktadır. İstanbul Alerji Merkezi’nde alerjik hastalıklar ve astım hastaları daha detaylı incelenmekte ve konforlu hizmet sunulmaya çalışılmaktadır.

İstanbul Alerji Merkezi’nde çocuk alerji uzmanları ve yetişkin alerji uzmanları birlikte çalışmaktadır. Bunun asıl nedeni çocuklarda alerji hastalıklarının çocuk alerji uzmanlarınca, 18 yaşından büyüklerin ise yetişkin alerji uzmanlarınca bakılmasının daha doğru bir yaklaşım olmasındandır. Çünkü Türkiye’de çocuk alerji uzmanları çocuklardaki alerji hastalıkları için eğitim almakta, yetişkin alerji uzmanları da 18 yaşından büyüklerdeki alerji hastalıkları için eğitim alınmaktadır. Her branş kendi eğitim aldığı uzmanlık için hizmet verirse daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

 

 360