BCG aşısı (Verem aşısı) bebeklerde uygulanan ve çok önemli olan bir aşıdır. Sol omuz bölgesine uygulanan bu aşı çocukları verem hastalığından korumak için yapılan bir aşıdır. BCG aşısı için merak edilenleri sizler için yazdık. 

Verem aşısı neden önemlidir?

Dünyada toplumun üçte birinin vücudunda verem mikrobu vardır. Her yıl dünyada yaklaşık 2 millyon kişi verem nedeniyle ölmektedir. Menenjit, akciğer veremi, kemik, böbrek veremi gibi çeşitli veremlere karşı aşının yapılması önemlidir

Aşı etkili mi?

Verem aşısı özellikle milier verem (Akciğerde yaygın ve ağır verem) ve verem menenjitine etikilidir. Akciğerdeki hafif vereme etkisi azdır. Etkinliği %10 ile %100 arasında değişmektedir.

Verem aşısı başka hangi hastalıklara etkilidir?

Lepra, mesane kanserine de etkilidir. Allerjik hastalıkları da azaltabilir.

Aşı ne zaman yapılmalıdır?

Türkiye’de sağlık ocaklarında 2 aylıkken yapılmaktadır. Tekrar edilmemektedir.

Aşı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Aşı yapılacak yer alkollü pamukla silinmez. Cilt içine 1 yaşından küçüklere 0.05 ve daha büyüklere 0.1 cc uygulanır. Enjektöre hava çekilmemesine gayret edilir.  

Verem aşısın yan etkileri nelerdir?

  • En sık yan etki lokal ülserasyon ve lokal lenfadenittir. Hatalı olarak intradermal yerine subkutan yapılması ile olur. İntra-dermal yapılan ve immünitesi normal olanlarda oluşma riski %1 dir. Süpürastif olmayan lenfadenit genellikle sol koltukaltı, servikal ve subklavikular bölgede gelişir. Kendiliğinden düzelir. Lenf bezi multipli gelişir, 2.5 cm’den büyük olursa tetkik edilir.
  • Aşıya bağlı osteit çok nadirdir.
  • Aşlıya bağlı yaygın enfeksiyon: genelde altta yatan immun yetmezlik hastalarında görülse de genelde çok nadir normal çocuklarda da görülebilir.

Ne zaman verem aşısı yapılmalıdır?

Türkiyede’ki sağlık ocaklarında 2. ayda aşı yapılır.  

Bebeğim erken doğmuşsa ne zaman verem aşısı yapılır?

2 aylık olduğunda 2 kg’dan daha zayıfsa 2 kg oluncaya kadar beklenir.

Kimlere verem aşısı yapılamaz?

2 kg altında, aşılama bölgesinde deri enfeksiyonu, immun baskılayıcı ilaç kullanımı, immun yetmezlikte ve gebelikte uygulanmaz.

Verem aşısının tuttuğunu nasıl anlarız?

Aşılamadan 2-3 hafta sonra aşı yerinde bir kızarıklık gelişir, daha sonra aşı yerinde kabarıklık gelişir. 2. ayda kabuk oluşur ve 2.5 ayda iyileşip iz kalır.

 

 109803