Pnömokok aşıları

Polisakkarit pnömokok aşısı (Pnömo 23)

Zayıf immünojen olmaları nedeniyle kısa süreli immünite olştururlar ve bu nedenle 5 yılda bir tekrarlanmalıdır

2 yaşından önce zayıf immünite oluşturmaları nedeniyle yapılmaz

Bakteriyemiyi %80’e yakın ve penisiline dirençli olanların %80’ni önler

 

Konjuge pnömok aşısı

Aktif aşılama

Prevenar: Difteri proteini ile konjuge 7 suş

Zayıf polisakkarit aşılar proteinle konjuge edildiklerinde immünojenik özellikleri artar

Primer immünizasyonla ömürboyu bağışıklık sağlarlar

Çocuklarda sık rastlanan 7 serotipin antijenlerinden oluşturulan konjuge pnömok aşısı prevenar ve 10 serotipli synflorix vardır.

 

Bu aşı ile menenjitlerde %80-85, pnömonide %20, akut mediada %6 oranında korunma sağlanır

Aşı en yüksek oranda ilk yaş grubunda etkilidir

Enfeksiyonlara neden olan serotipler sürekli olarak değiştiğinden yaş büyüdükçe aşının etkinliği azalmaktadır

2 yaş altında korunma %80-90 iken 2 yaş üstünde %40-60 dır.

 

12 aydan önceki çocuklar en az 4 hafta arayla, 12 aydan sonra en sekiz hafta ara ile yapılır. Aşı dirençli pnömokok oranlarını azaltır.

Konjuge pnomok aşısı polisakkarit aşıdan farklı olarak nazofaringeal taşıyıcılığı da azaltır

 

 

Pnömokok aşılamasında önemli sorun aşı ile önlenen serotipler azalırken önlenemeyen serotiplerin bunların yerini alması olasılığıdır.

 

Kimlere yapılır

Fonksiyonel ve anotomik aseplini (Özellikle orak hücreli anemi)

HIV enf

Kr akciğer hast (Kistik fibroz, soldan sağa şantlı kalp hastalığı)

Kreşe gitme

İmmun süpresyon

Nefrotik sendrom dahil kronik böbrek yetmezliği

Diabet

 

Konjuge pnomokokla Rutin aşılama:

 

Bebekler için 4 doz

2-4-6 ve 12 ya da 15 ay

 

En küçük 1.5 ayda başlanır

1500 gr altındaki çocuklar gestosyenel yaşa bakmadan kronolojik olarak 6-8 haftada başlanır

 

6 aydan önce:

-2 ay arayla 3 doz ve 4. doz 12 veya 15. ay

 

7-11 ay:

2 ay arayla 2 doz ve 3. doz 12 ay

 

12 aydan büyük

-2 ay arayla 2 doz

-12 aydan önce 1 doz yapılmışsa 2 ay arayla 2 doz daha

-12 aydan sonra bir doz yapılmışsa 1 doz daha

 

PNÖMOKOK AŞISI YAN ETKİLERİ

Aşı yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik: Çocukların yarısında görülür ve 48 saat sürebilir.

Ateş ve myalji: Görülebilir.

Anaflaksi: Bildirilmiştir.

 

 

Özel Bilgiler

2-6 yaş

Sağlıklı

Tamamlanmamış program: normalda tek doz

 

Yüksek riskli ise

-Daha önce 3 dozdan az yapılmışsa

1 doz, son dozdan en az 2 ay sonra 2 ay arayla 2 doz

Daha önce 3 doz yapılmışsa

Son dozdan en az 2 ay sonra 2 doz

 

-Çok yüksek riskli grupta (HIV, Asepleni veya dalak disfonksiyonu, cochlear implant) 2 yaş öncesi 4 doz yapılmışsa 2 yaşında pnömo 23 yap ve 5 yıl sonra rapel yap

 

-2-3 yaşındaki tüm çocuklara ve 3-6 yaşındaki kreşe giden çocuklara prevenar ve pnömo 23 önerilir

 

-Konjuge aşı 13 yaşına kadar çocuklarda immünojenik bulunmuş ve güvenlirdir. 9 yaşına kadar ruhsatı olsa da daha büyük çocuklar için kontraindikasyonu yoktur

 

-Pnömo 23 büyük çocuklarada immünite oluşturur

İki aşı birde yapılacaksa önce konjuge daha sonra pnömo23 yapılmalıdır

 

Ciddi ve takrarlayan otitis media

-Pnömo 23 (polisakkarit aşı) her yaştakiş otit insidensini azaltmaz ve otit sıklığınmı azaltmak için tavsiye edilmez.

-2 yaşından küçüklerde prevenar otit ve tekrarlayan otit sıklığını hafif azaltır

 

Tekrarlayan otit: 6 ayda 3 veya daha fazla, 1 yılda 4 veya daha fazla veya tiponostomi tüpü takılan)

 

Kreşe giden çocuklar

-2-3 kat daha fazla risk vardır

-Her iki aşı da pnomokokun nazafaringeal taşıyıcılığını azaltmaz

-Prevenar aşıda bulunmayan pnömokok serotiplerini taşıyıcılığını artırırken aşıda bulunan serotipleri azaltır.

-Antimikrobial kemoproflşaksi önerilmez

 

Splenektomi yapılacaksa

-Splenektomi öncesi en az 2 haftada prevenar ve pnomo 23 ile aşılanma tamamlanmalıdır

-Cochlear implanttan öncesi en az 2 haftada prevenar ve pnomo 23 ile aşılanma tamamlanmalıdır

 

-Gebeler çok riskliyse pnömokok için o zaman yapılır

 

Pasif immünizasyon

İVIG tekrarlayan pnömonisi olan HIV enf dahil edinsel ve konj immun yetmezlik hastalarında

 

Kemoproflaksi

Fonk ve anotomik asiplenide

5 yaş altında: günde 2 kez 125 mg Penisilin V

5 yaş üstünde: günde 2 kez 250 mg

-Penisilin proflaksisi imnvazif pnömokok infeksiyonlu tüm vakaların önlemede etkili olmayabilir

-Daha önce ciddi pnomok enf olmayan düzenli takipliler veya cerrahi splenektomide 5 yaşında penisilin proflaksisi kesilir

Tüm ateşli hastalar dikkatle izlenmelidir. Bazı uzmanlar çocukluk boyunca devam eder.

 

 13900